Izglasan rekordan proračun Grada Osijeka težak milijardu i 87 milijuna

Objavljeno: 29.11.2021

Najveći proračun u povijesti Grada Osijeka, težak rekordnih milijardu i 87 milijuna kuna, donesen je danas 29. studenoga 2021. na 4. sjednici Gradskoga vijeća. U odnosu na proračun iz 2021. veći je za 268,8 milijuna kuna.

Proračun je usvojen s 18 glasova ”za”, šest ”protiv” i jednim suzdržanim, a predstavio ga je Ivan Radić, gradonačelnik Osijeka.

Gradonačelnik je naglasio kako je Proračun Grada Osijeka kreiran kako bi se ostvarili važni ciljevi, prvenstveno nastavak gospodarskog rasta i daljnjeg razvoja grada Osijeka, osnaživanje sustava predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja, podizanje kvalitete objekata namijenjenih kulturi, sportu i rekreaciji, sveobuhvatnije održavanje komunalne infrastrukture te nastavak zaštite najranjivijih skupina građana.

– Sve su to važni ciljevi u budućem trogodišnjem razdoblju. Također, nastavak stabilnog financijskog poslovanja Grada Osijeka uz kontinuiranu težnju racionalizaciji poslovanja unutar gradskog sustava, osobito kroz proces digitalizacije poslovanja sufinanciran europskim sredstvima, preduvjeti su ostvarenju spomenutih ciljeva – izjavio je gradonačelnik Radić.

– Kvalitetna apsorpcija sredstava iz nacionalnih i EU fondova prioritet je po pitanju izvora financiranja investicija. Plan je u sljedećem trogodišnjem razdoblju, iz navedenih izvora, povući 426,7 milijuna kuna bespovratnih sredstava za investicije. Osim ITU mehanizma, Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO 2021.-2026.), namijenjen revitalizaciji gospodarskih aktivnosti nakon krize uzrokovane pandemijom korona virusa, mehanizam je koji će i Grad Osijek koristiti u budućem trogodišnjem razdoblju – dodao je osječki gradonačelnik.

U skladu s pozitivnim trendovima vezanim uz povećanje broja zaposlenih u gradu Osijeku te s danim smjernicama Vlade Republike Hrvatske, predviđa se ukupan iznos poreznih prihoda u 2022. godini u iznosu 302,2 milijuna kuna, odnosno porast poreznih prihoda u odnosu na 2021. godinu od 10 milijuna kuna.

Gospodarstvo

S ciljem poticanja razvoja gospodarstva u 2022., Grad Osijek planira poticati poduzetništvo s 5,5 milijuna kuna, što je rast od 18 posto u odnosu na 2021. Usto, planiran je i dovršetak započetih projekata u sklopu Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU 2014.-2020.), kao što su projekt Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe (79,4 milijuna kuna), Centar za posjetitelje Tvrđe (13,7 milijuna kuna) i izgradnja zgrade IT parka (48,5 milijuna kuna).

Realizaciji ovoga cilja usmjereni su i novi projekti poput Rekonstrukcije zgrade VIII. bastiona (30 milijuna kuna), uređenja osječke Tržnice (31 milijuna kuna), treće faze ulaganja u Industrijsku zonu Nemetin u iznosu 15,5 milijuna kuna i uređenje prostora HŽ Infrastrukture (ICT i kreativni inkubator). Ključni izvor financiranja navedenih projekata biti će sredstva iz novog programskog razdoblja Integriranih teritorijalnih ulaganja. Gospodarskom razvoju doprinijet će i velika ulaganja u cestovnu infrastrukturu, od kojih se ističe izgradnja podvožnjaka u ulici Sv. L. B. Mandića vrijedna 58 milijuna kuna, te rekonstrukcija Trpimirove ulice (24 milijuna kuna).

Odgoj i obrazovanje

Putem NPOO-a Grad Osijek planira modernizaciju sustava odgoja i obrazovanja izgradnjom novih dječjih vrtića i rekonstrukcijom postojećih, radi rasterećenja postojeće mreže, a kako bi svako dijete imalo svoje mjesto u vrtiću. Planirana je i dogradnja osnovnih škola s ciljem prelaska što više škola na jednosmjensku nastavu. Ukupna vrijednost izgradnje i dogradnje vrtića i škola je gotovo 90 milijuna kuna.

Planirana je izgradnja novih vrtića na Uskim njivama (12,2 milijuna kuna), u Cvjetnom naselju (10,5 milijuna kuna) i u Tenji (10,6 milijuna kuna), te dogradnja dječjeg vrtića Latica u središtu grada (5,4 milijuna kuna). Nakon provedenih vrednovanja i utvrđivanja stvarnih potreba, u planu su dogradnje škola u vrijednosti 50 milijuna kuna, uz dovršetak energetske obnove OŠ Franje Krežme.
Osim navedenih investicijskih aktivnosti, osnovnoškolski program produženog boravka planiran je u rekordnom iznosu od 12,9 milijuna kuna, a nastavlja se i program besplatne prehrane vrijedan 3,7 milijuna kuna. Usto, Grad planira najboljim maturantima financirati polaganje vozačkog ispita, čime se, uz stipendiranje učenika, dodatno potiče izvrsnost (375 tisuća kuna).

Socijalna zaštita

Grad Osijek i u 2022. osigurat će visoku razinu socijalne zaštite građana. Za građane treće životne dobi planirana je isplata uskrsnica i božićnica (3,6 milijuna kuna), ali za veći broj umirovljenika, te isplatu stalnog mjesečnog dodatka umirovljenicima s najnižim mirovinama, kao i sufinanciranje javnoga prijevoza. Nakon završetka izgradnje višestambene zgrade u Tenji vrijedne 20 milijuna kuna, Grad Osijek planira nastaviti s investicijama ovog tipa. U 2022. godini nastavljaju se sufinancirati kamate na poduzetničke kredite, na stambene kredite građana te na kredite za obnovu pročelja, liftova i dr. u višestambenim zgradama.

Sport i rekreacija

U proračunu su osigurana sredstva za provođenje programa u sportu u iznosu 40,6 milijuna kuna. Sveobuhvatna rekonstrukcija kupališta Copacabana planirana je u iznosu 70 milijuna kuna kroz dvije faze, od kojih prva faza (vrijedna prema procjeni do 30 milijuna kuna) završava u lipnju 2022. godine. Cilj rekonstrukcije je povećati kvalitetu vode i novih sadržaja na kupalištu, uz istovremeno smanjenje potrošnje vode te adekvatnu zaštitu okoliša. Osijek će konačno dobiti olimpijski bazen koji će omogućiti održavanje natjecanja u vodenim sportovima. Dodatna ulaganja u sportsku infrastrukturu dosegnut će 33 milijuna kuna u promatranom razdoblju. Planirana je i temeljita rekonstrukcija stadiona Gradski vrt vrijedna 15 milijuna kuna, nakon izgradnje novog stadiona NK Osijeka.

Kultura

Ulaganje u kulturnu infrastrukturu očituje se kroz završetak opremanja zgrade Kulturnog centra vrijednog 12 milijuna kuna, a dodatno je osigurano 3,8 milijuna kuna za programe kulture. Kulturni centar će uz konačni dovršetak unutarnjeg uređenja i opremanja zgrade, organizirati najveće gradske kulturne i turističke manifestacije (Osječko ljeto kulture – 1,6 milijuna kn-najveći iznos dosad, Advent – 1,2 milijuna, Kazališni maraton). Izradit će se Strategija razvoja kulture, a planira su i veća sredstva za Dječje kazalište Branka Mihaljevića, 450 tisuća kuna više.

Komunalna infrastruktura

Uz već spomenute projekte izgradnje podvožnjaka u Ulici sv. L.B. Mandića i Trpimirove, podižu se i izdvajanja za gradske četvrti i mjesne odbore za približno 10 posto. U idućem trogodišnjem razdoblju planirana je izgradnja prometne infrastrukture u Zelenoj, Ulici jorgovana, Grobljanskoj, te dijelu Svilajske, kao i izgradnja kružnog toka u Josipovcu. U Josipovcu i Višnjevcu riješit će se problem oborinske odvodnje. Brže izdavanje akata za građenje omogućit će i bržu realizaciju izgradnje na području grada te osigurati ostvarenje ovog prihoda.

Zaštita i unaprjeđenje okoliša

Za nastavak sanacije odlagališta otpada u Sarvašu osigurano je 22,2 milijuna kuna, za zavšetak izgradnje reciklažnog dvorišta u Donjem Gradu 1,1 milijun kuna, te za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad u Sarvašu 2.8 milijuna kuna. Za revitalizaciju parka Gradski vrt u neposrednoj blizini stadiona Grad planira utrošiti 5 milijuna kuna, a nastavljaju se i projekti energetske obnove javnih zgrada te izgradnja energetski učinkovite javne rasvjete.

Uštede

Stalna težnja za uštedom proračunskih sredstava očituje se kroz planirano smanjenje subvencija trgovačkim društvima u svakoj od budućih proračunskih godina, zatim izdvajanje preko milijun kuna za projektiranje budućih građevina za koje će se tražiti mogućnost pretežitog izvanproračunskog financiranja te refinanciranje preko 100 milijuna kuna kreditnih obaveza. Nakon višegodišnjeg rasta boniteta Grada Osijeka, uz istovremeni pad kamatnih stopa na tržištu, u 2022. godini planirano je refinanciranje sedam kredita ugovorenih u razdoblju od 2011. do 2019. jednim kreditom jednakog prosječnog trajanja otplate uz ugovaranje niže, fiksne kunske kamatne stope. Navedenim refinanciranjem očekuje se ušteda od približno 4 milijuna kuna u razdoblju do 2030. godine.

Financije

I u 2022. godini Grad Osijek očekuje stabilno financijsko poslovanje Grada, izvršavanje svih obaveza u najkraćem mogućem roku te pozitivan rezultat na isteku godine.

Skip to content