INFORMACIJA: NA MJERNIM POSTAJAMA KVALITETE ZRAKA U OSIJEKU NIJE ZABILJEŽENO ODSTUPANJE OD REDOVNIH VRIJEDNOSTI

Objavljeno: 04.10.2023

Uslijed požara u pogonu poduzeća Drava International d.o.o., na postajama Državne mreže za
trajno praćenje kvalitete zraka, a koje se nalaze na području Grada Osijeka (Osijek-1 koja se
nalazi na križanju Trpimirove ulice i Europske avenije i Osijek-2 koja se nalazi u dvorištu OŠ
Ljudevita Gaja) očitanja koncentracije onečišćujućih tvari u zraku su trenutno ispod graničnih
vrijednosti utvrđenih Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku (Narodne novine broj
77/20).

Kvaliteta zraka je i dalje zadovoljavajuća, a o svim promjenama ćemo pravodobno
izvještavati javnost.

Rezultati mjerenja dostupni su na linkovima:

Mjerna postaja 1. ( križanje Trpimirove ulice i Europske avenije)
Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj (azo.hr)
Mjerna postaja 2. (dvorište OŠ Ljudevit Gaj)
Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj (azo.hr)

Skip to content