Imenik zaposlenika

Filteri
  • Prikaži sve
  • 10 po stranici
  • 25 po stranici
  • 50 po stranici
R. br. Ime i prezime Pozicija Telefon Odjel Email Broj sobe
1. Adrijana Budač referentica 1. 229 241 Pododsjek za računovodstvo 20
2. Aleksandra Čulin viša savjetnica - specijalistica 031 229 280 Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 14
3. Alma Proučil telefonista 229 229 Pododsjek za opće poslove 1
4. Ana Brandeis viša stručna suradnica Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
5. Ana Kocelj voditeljica 229 148 Odsjek za naplatu komunalnih prihoda 23
6. Ana Nemet Đurđević dipl.iur 031 229 153 Odsjek za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom 9
7. Ana Rimac Ciković savjetnica 2. 229 101 Odsjek za kulturu
8. Ana-Marija Hampovčan savjetnica 1 Odsjek za sustav upravljanja i kontrole za provedbu ITU mehanizma ( ITU PT )Uč
9. Anamarija Matić Kardoš, mag.oec. zamjenica pročelnika 229 179 Upravni odjel za gospodarstvo 70
10. Andrea Crnković savjetnica 1. 229 252 Odsjek za računovodstvo i proračun 49
11. Andrija Ilić viši stručni suradnik 229 103 Odsjek za socijalnu zaštitu, umirovljenike i demografiju
12. Andrija Šimun domar Pododsjek za opće poslove
13. Anita Andrić savjetnica 1. 229 159 Odsjek za računovodstvo i proračun 49
14. Anita Gomerčić voditeljica pododsjeka 1. 229 211 Pododsjek za opće poslove 37
15. Anita Martinović dipl. iur., zamjenica pročelnika 229 289 Ured Gradonačelnika
16. Anita Vučkovski administrativna tajnica 1. 229 144 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prometnu i mjesnu samoupravu 68
17. Antonela Milat referent 2.- komunalni redar Odsjek komunalnog redarstva
18. Antonio Lozančić, univ. spec. oec. Pročelnik 229 152 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prometnu i mjesnu samoupravu
19. Antun Milaković referent 2. - komunalni redar Odsjek komunalnog redarstva
20. Blaženka Alerić viša stručna suradnica 229 150 Odsjek za radno-pravne i opće poslove 31
21. Blaženka Marić administrativna tajnica 1. 229 296 Upravni odjel za društvene djelatnosti
22. Blaženka Petrušić referentica 2. 229 118 Pododsjek za administrativne i tehničke poslove 57
23. Blaženka Vinković administrativna tajnica 3. Pododsjek za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti i financijsko praćenje proračunskih korisnika
24. Bojana Marolt Zečević voditeljica pododsjeka 1. 229 217 Pododsjek za administrativne poslove urbanizam
25. Boris Čičić voditelj poslova 1. Pododsjek za opće poslove
26. Boris Gregačević referent 1. - prometni redar Odsjek za promet
27. Branka Mačešić savjetnica 1. 229 287 Odsjek za naplatu komunalnih prihoda 76
28. Branko Belić viši savjetnik - specijalist za graditeljstvo i energetsku učinkovitost u graditeljstvu 031 229 231 Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 14
29. Braslav Pelzer referent 1. 229 143 Odsjek za geodetsko-katastarske poslove 6
30. Crnković Jasenka, mag.oec. zamjenica gradonačelnika /
31. Damir Bajsić, dipl. iur. zamjenik pročelnice Upravni odjel za programe Europske unije
32. Damir Staničić viši stručni suradnik 229 123 Odsjek komunalnog redarstva 8
33. Danijel Slobođanac Zamjenik pročelnika upravnog odjela Upravni odjel za društvene djelatnosti
34. Danijela Klobučar viša savjetnica 229 137 Odsjek za kulturu
35. Darko Dumančić 229 191 Upravni odjel za društvene djelatnosti
36. Davor Brust 229 195 Upravni odjel za društvene djelatnosti
37. Davor Cingel referent 1. 229 128 Odsjek za geodetsko-katastarske poslove 6
38. Davor Lovrić Jovanović viši stručni suradnik Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
39. Davor Prgomet otpremač pošte 229 115 Pododsjek Pisarnica 4
40. Davorka Horvat administrativna tajnica 1. 229 330 Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose
41. Dijana Sajter savjetnica 1. Odsjek za vlasničko-pravne poslove
42. Dino Rimac referent 2. - komunalni redar Odsjek za komunalno gospodarstvo
43. Domagoj Dvoržak viši savjetnik 031 229 145 Odsjek za graditeljstvo i energetsku učinkovitost 9
44. Domagoj Klobučar voditelj 229 139 Odsjek za informatiku 4
45. Domagoj Paska referent 2.- komunalni redar Odsjek komunalnog redarstva
46. Domagoj Špoljar savjetnik 2. 229-221 Odsjek za naplatu komunalnih prihoda 22
47. Domagoj Tokić voditelj pododsjeka 1. 229 246 Pododsjek Pisarnica 2
48. dr. sc. Sanda Pašuld, dipl. iur. pročelnica 229 175 Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose
49. dr.sc. David Krmpotić službenik za privremeno obavljanje poslova pročelnika 229 204 Upravni odjel za financije i nabavu 43
50. dr.sc. Vlatka Kalafatić viša savjetnica-specijalistica 229 245 Odsjek za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika 58
51. dr.sc. Vulin Dragan, mag.ing.el. zamjenik gradonačelnika /
52. Dražen Alerić pročelnik upravnog odjela 229 268 Upravni odjel za društvene djelatnosti
53. Dražen Peter referent 2. – komunalni redar Odsjek komunalnog redarstva
54. Dražen Poljak viši savjetnik 229 126 Odsjek za radno-pravne i opće poslove 29
55. Dražen Slunjski, mag. ing. aedif. viši savjetnik - specijalist 321 331 Upravni odjel za urbanizam
56. Dunja Barbarić referentica 1. 229 265 Odsjek financijske operative i gradskih prihoda 19
57. Franjo Milanović referent 2. - komunalni redar Odsjek komunalnog redarstva
58. Goran Trdin viši savjetnik 229 237 Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu i mladež
59. Gordana Đapić administrativna tajnica 3. Pododsjek za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti i financijsko praćenje proračunskih korisnika
60. Gordana Stojanović, prof. pomoćnica pročelnika - za zdravstvo i osobe sa invaliditetom 229 109 Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo
61. Gordana Švajgert referentica 1. 229 156 Odsjek za radno-pravne i opće poslove 29
62. Gudelj Iva viša stručna suradnica 229 122 / 26
63. Hrvoje Kučan voditelj odsjeka Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose
64. Hrvoje Marušić referent 2. - komunalni redar Odsjek komunalnog redarstva
65. Hrvoje Suk voditelj pododsjeka 1. 229 226 Pododsjek za administrativne i financijske poslove 20
66. Igor Babić viši stručni suradnik Odsjek za sustav upravljanja i kontrole za provedbu ITU mehanizma ( ITU PT )Uč
67. Igor Galir viši savjetnik 229-138 Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata 3
68. Ines Streitenberger savjetnica 1. 321 337 Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
69. Inga Dragušica savjetnica 2. 229 172 Odsjek za komuniciranje s javnostima 20
70. Irena Govedarica referentica 1. 229 279 / 2
71. Iva Kramarić viša stručna suradnica 229 122 Odsjek za komunalno gospodarstvo 78
72. Ivan Hausman Voditelj odsjeka 229 132 Odsjek za promet 10
73. Ivan Jakovac voditelj pododsjeka 1. 229 294 Pododsjek za opće poslove 16
74. Ivan Karalić, dipl. iur. 229 136 /
75. Ivan Knežević referent 2. - poljoprivredni redar 229 163 Upravni odjel za gospodarstvo 69
76. Ivana Jurkić viša savjetnica-specijalistica 229 244 Odsjek za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika 54
77. Ivana Lišić Lončarić viši savjetnik specijalist za računovodstvo i kontroling 229 223 Upravni odjel za financije i nabavu 44
78. Ivana Majdenić referentica 1. 229 132 Odsjek za promet 9
79. Ivana Meleš viša stručna suradnica 229 167 Upravni odjel za financije i nabavu 65
80. Ivana Mijošek referentica 1. 229 120 Odsjek komunalnog redarstva 75
81. Ivana Miličević stručna suradnica 1. 229 116 Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
82. Ivana Romić savjetnica 2. Odsjek za naplatu komunalnih prihoda
83. Ivana Tomas voditeljica Odsjeka 229 164 Odsjek za zdravstvo i osobe s invaliditetom
84. Ivica Sabo unutarnji revizor 229 205 Unutarnja revizija Grada Osijeka 79
85. Ivica Šiškić voditelj 229 124 Odsjek komunalnog redarstva 8
86. Ivica Sršić referent 1. - prometni redar Odsjek za promet
87. Izidora Kušen savjetnica 1. 229 142 Odsjek za nabavu 48
88. Jasenka Vizentaner viša stručna suradnica 229 297 Odsjek za komunalno gospodarstvo 73c
89. Jasmina Rimac savjetnica 1. 321 339 Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
90. Jasmina Sabo voditeljica pododsjeka 1. 229 276 Pododsjek za računovodstvo 45
91. Jasminka Rašić referentica 1. 229 174 Pododsjek za računovodstvo 45
92. Jasna Filičić zamjenica pročelnika 321 333 Upravni odjel za urbanizam
93. Jasna Paunović stručna suradnica 1. 321 340 Odsjek za tehničku pripremu i provedbu akata
94. Josip Runtić viši stručni suradnik 229 117 Odsjek financijske operative i gradskih prihoda 65
95. Karlo Šatvar, dipl. iur pročelnik 229 292 Ured Gradonačelnika
96. Kornelija Mlinarević, mag.oec. 229 283 Upravni odjel za gospodarstvo
97. Krešimir Jakić voditelj odsjeka 321 350 / 26
98. Kristina Banjac viša stručna suradnica Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
99. Kristina Mur viša savjetnica 229 285 Odsjek za kulturu
100. Kruno Pandžić viši stručni suradnik 229 262 Odsjek za komunalno gospodarstvo 73c
101. Krunoslav Plećaš pomočnik pročelnika 229 127 Odsjek za promet
102. Krunoslav Varga referent 2. - komunalni redar Odsjek komunalnog redarstva
103. Ksenija Lacković-Ambruš viša savjetnica - specijalistica 031 229 119 Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 13
104. Lidija Pralija voditeljica pododsjeka 1. 229 253 Pododsjek za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti i financijsko praćenje proračunskih korisnika 73
105. Ljerka Arežina voditeljica pododsjeka 1. 321 358 / 26
106. Ljiljana Serdarušić referentica 1. 321 334 Odsjek za tehničku pripremu i provedbu akata
107. Ljiljana Vukšić viša savjetnica - specijalistica 229 275 Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose 61
108. Ljubo Kordić viši savjetnik 229 232 Ured Gradonačelnika 3
109. Lovrić Darko domar 229 234 Pododsjek za opće poslove 1
110. Luca Kerovac administrativna tajnica 3. Pododsjek za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti i financijsko praćenje proračunskih korisnika
111. Lucija Zrno viša stručna suradnica 229 290 Odsjek za radno-pravne i opće poslove 31
112. Maja Nikolić savjetnica 1. 229 171 Odsjek za računovodstvo i proračun 45
113. Maja Skender administrativna tajnica 3. 229 243 Odsjek komunalnog redarstva
114. Marija Babić viša stručna suradnica Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
115. Marija Garić, dipl. iur. pročelnica 229 206 Ured Grada 33
116. Marija Heler referentica 1. 229 134 Pododsjek financijske operative 20
117. Marijan Sikavica viši stručni suradnik Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
118. Marijana Radman administrativna tajnica 2. 229 166 Odsjek za naplatu komunalnih prihoda 21
119. Marin Mijić referent 1.- prometni redar Odsjek za promet 9
120. Marina Benković viša savjetnica – specijalistica – za pravna pitanja 229 247 Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu i mladež
121. Marina Blažević viša savjetnica 229 267 Odsjek za komunalno gospodarstvo 73
122. Mario Molnar referent 2.- komunalni redar Odsjek komunalnog redarstva
123. Mario Opačak stručni suradnik 1. Odsjek za sustav upravljanja i kontrole za provedbu ITU mehanizma ( ITU PT )Uč
124. Marko Budimir informatički referent 1. 229 186 Pododsjek za sistemsku i tehničku podršku 3
125. Marko Ćosić viši savjetnik Odsjek za sustav upravljanja i kontrole za provedbu ITU mehanizma ( ITU PT )Uč
126. Martina Bogičević referentica 1. 229 236 Pododsjek za administrativne poslove urbanizam
127. Martina Vidaković savjetnica 1. 229 129 Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu i mladež
128. Mateja Šarić voditeljica pododsjeka 1. Pododsjek za administrativne poslove protokola i promidžbe
129. Mateo Mlinarević referent 2.- komunalni redar Odsjek komunalnog redarstva
130. Matko Mance voditelj pododsjeka 1. 229 272 Pododsjek za sistemsku i tehničku podršku 3
131. Melita Bebek administrativna tajnica 1. 229 254 Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose 25
132. Milena Kordi voditeljica jedinice za unutarnju reviziju 229 190 Unutarnja revizija Grada Osijeka 79
133. Milena Rezo-Bošnjak viša stručna suradnica 229 106 Odsjek za socijalnu zaštitu, umirovljenike i demografiju
134. Mirela Filipović, mag. iur pomoćnica pročelnika 229 270 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prometnu i mjesnu samoupravu 77
135. Mirela Škaro voditeljica pododsjeka 1. 229 176 Pododsjek financijske operative 20
136. Mirjana Čičak referentica 1. 229 240 Pododsjek Pisarnica 4
137. Mirjana Marić referentica 1. 229 246 Pododsjek Pisarnica 2
138. Mirjana Perkušić viša stručna suradnica 229 105 Odsjek za socijalnu zaštitu, umirovljenike i demografiju
139. Mirko Živković voditelj Odsjeka 229 263 Odsjek za geodetsko-katastarske poslove 6
140. Mirsad Cerić voditelj 229 249 Odsjek za mjesnu samoupravu 73b
141. Mladen Melnik referent 1. 229 125 Odsjek komunalnog redarstva 8
142. mr.sc. Igor Medić pročelnik Upravnog odjela 229 228 Upravni odjel za gospodarstvo
143. mr.sc. Romano Kristić pročelnik Upravnog odjela 229 104 Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo
144. mr.sc.Sibila Jović, dipl.oec. pomoćnica pročelnika Upravnog tijela - za financije 229 155 Upravni odjel za financije i nabavu 44
145. Nada Knezović savjetnica 1. 229 256 Upravni odjel za gospodarstvo 68
146. Nada Rikert administrativna tajnica 3. Pododsjek za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti i financijsko praćenje proračunskih korisnika
147. Nada Zebić pomoćnica pročelnice 031 321 332 Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 13
148. Nataša Bošnjak, dipl. ing. arh. službenica za privremeno obavljanje poslova pročelnika 229 281 Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
149. Nataša Ižaković savjetnica 1. 229 168 Odsjek za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika 53
150. Nataša Zorić viša stručna suradnica 229 114 Odsjek za naplatu komunalnih prihoda 76
151. Nikolina Gradinjan viša stručna suradnica Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
152. Nives Trauber referentica 1. 229 199 Pododsjek financijske operative 20
153. Predrag Krstić referent 2. - komunalni redar Odsjek komunalnog redarstva
154. Radić Ivan, mag.oec. gradonačelnik /
155. Renata Makarijevski referentica 2. 229 251 Pododsjek za administrativne i tehničke poslove 55
156. Renata Vračević viša savjetnica 229 207 Upravni odjel za gospodarstvo 66
157. Rita Vračević savjetnica 1. 321 343 Odsjek za tehničku pripremu i provedbu akata
158. Romana Kovačević, mag.iur. pomoćnica pročelnika Upravnog tijela-za socijalnu zaštitu, umirovljenike i demografiju 229 107 Odsjek za socijalnu zaštitu, umirovljenike i demografiju
159. Romana Radić viša savjetnica 229 224 Odsjek za protokol, promidžbu i međunarodnu suradnju 19
160. Romana Tomašević administrativna tajnica 3. Pododsjek za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti i financijsko praćenje proračunskih korisnika
161. Ružica Mrkšić-Kettler savjetnica 1. 229 151 Odsjek za prosvjetu, tehničku kulturu i mladež
162. Ružica Šimić, mag. iur. zamjenica pročelnice 229 250 Ured Grada 54
163. Sabina Palovčik voditeljica pododsjeka 1. 321 355 Pododsjek za nadzor nad uporabom stanova i njihovo održavanje 9
164. Sanda Kovačević administrativna tajnica 1. 229 213 Pododsjek za opće poslove 39
165. Sandra Važić, dipl.iur. pomoćnica pročelnika Upravnog odjela 229 273 Upravni odjel za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose 25
166. Sanela Mihalj, mag. oec. pomoćnica pročelnika upravnog tijela 229 196 Upravni odjel za društvene djelatnosti
167. Sanja Boljevac administrativna tajnica 1. 229 282 Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša 10
168. Sanja Falamić viša stručna suradnica 229 157 Odsjek za naplatu komunalnih prihoda 48a
169. Sanja Farkaš viša referentica 1. 229 165 Odsjek za rad Gradskog vijeća i Gradonačelnika 53
170. Sanja Matišić Todić viša referentica 1. 229 178 Odsjek financijske operative i gradskih prihoda 19
171. Sanja Scitovski, dipl.ing.građ. službenica za privremeno obavljanje poslova pročelnika 229 220 Upravni odjel za urbanizam
172. Silvija Mlinarević pomoćnica pročelnika Upravni odjel za urbanizam
173. Siniša Gregoran, dipl. iur. pomoćnik pročelnika 229 227 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prometnu i mjesnu samoupravu 73a
174. Slaven Sudar referent 2.- komunalni redar Odsjek komunalnog redarstva
175. Slavica Barbić, univ. spec. oec. savjetnica 1. 229 277 Odsjek za gospodarstvo 66
176. Sonja Kovač viša stručna suradnica 229 284 Upravni odjel za gospodarstvo 19
177. Sonja Petović savjetnica 1. 229 192 Odsjek za gospodarenje nekretninama 74
178. Spomenka Junaković stručna suradnica 1. 229 239 Odsjek za tehničku pripremu i provedbu akata
179. Srećko Kukić, mag.oec. viši savjetnik specijalist za pripremu i provedbu razvojnih projekata 229 274 Upravni odjel za programe Europske unije
180. Stanislava Kondić Voditeljica odsjeka 229 193 Odsjek za vlasničko-pravne poslove 12
181. Stela Geršić viša savjetnica 229 271 Odsjek za sustav upravljanja i kontrole za provedbu ITU mehanizma ( ITU PT )Uč
182. Stjepan Viduka savjetnik 1. 229 259 Odsjek za naplatu komunalnih prihoda 5
183. Tatjana Bece referentica 1. 321 338 Odsjek za tehničku pripremu i provedbu akata
184. Tatjana Čaljkušić referentica 1. 229 286 Odsjek za geodetsko-katastarske poslove 6
185. Tino Lončar viši savjetnik-specijalist 229 261 Odsjek za nabavu 48
186. Tomislav Herega vozač Pododsjek za opće poslove
187. Toni Brdarić viši savjetnik 229 141 Odsjek za sport
188. Vanja Tomaš viša stručna suradnica 229 170 Odsjek za naplatu komunalnih prihoda 22
189. Verica Relja referentica 1. 229 197 Pododsjek za administrativne i tehničke poslove 57
190. Vesna Brezovac viša savjetnica 229-238 Odsjek za pripremu i provedbu programa i projekata
191. Vesna Karaman administrativna tajnica 1. 229 102 Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo
192. Vesna Perić referentica 1. 321 336 Pododsjek za administrativne poslove urbanizam
193. Vesna Škorak voditeljica pododsjeka 1. 229 291 Pododsjek za administrativne i tehničke poslove 55
194. Vesna Vidaković administrativna tajnica 3. Pododsjek za administrativne i financijske poslove 75
195. Vjekoslav Bagarić, mag.iur. pomoćnik pročelnika Upravnog tijela - za nabavu 229 258 Upravni odjel za financije i nabavu 48
196. Vlatko Rakin administrativni tajnik 3. Pododsjek za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti i financijsko praćenje proračunskih korisnika
197. Zagorka Šoštarko viša savjetnica-voditeljica za financijsko upravljanje i kontrolu 229 158 Odsjek za naplatu komunalnih prihoda 45
198. Željka Antunović viša savjetnica 229 257 Odsjek za gospodarenje nekretninama 74
199. Željka Bazijanec viša stručna suradnica 321 335 Odsjek za tehničku pripremu i provedbu akata
200. Željka Jakešević savjetnica 1. 229 189 Odsjek za tehničku pripremu i provedbu akata 72
201. Željka Knežević Baić administrativna tajnica 1. 229 266 Upravni odjel za financije i nabavu 42
202. Željka Pandurević savjetnica 1. 321 341 Odsjek za prostorno uređenje i gradnju
203. Željko Kiseljak administrativni tajnik 3. Pododsjek za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti i financijsko praćenje proračunskih korisnika
204. Željko Vranješ referent 2. - komunalni redar Odsjek komunalnog redarstva
205. Zora Milčić administrativna tajnica 1. 229 154 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, prometnu i mjesnu samoupravu
206. Zorislav Sklizović viši stručni suradnik 229 169 Odsjek za promet 10
207. Zvonimir Lončarić viši savjetnik 229 248 Odsjek za nabavu 48

Nema traženih rezultata.

Filteri
  • 5 po stranici
  • 10 po stranici
  • 25 po stranici
  • 50 po stranici
  • Prikaži sve
Skip to content