Gradu Osijeku više od 557 tisuća eura za aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama

Objavljeno: 15.11.2023

Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović i direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen, uručili su zamjenici gradonačelnika Grada Osijeka Jasenki Crnković ugovore za financiranje aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama, vrijedne više od 557 000 eura.

Naime, Grad Osijek prijavio je na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dva projekta pod nazivom Ozelenjivanje urbanih površina (gradske ulice) i Ozelenjivanje periurbanih površina (prigradska naselja), u vrijednosti od oko 700 000 eura, a bespovratno je dobio 80 posto od toga iznosa, što je bio i maksimalan iznos sufinanciranja.

Dobivenim sredstvima planira se posaditi 1700 stabala na području grada i prigradskih naselja.

Skip to content