Gradu Osijeku bespovratno 11,4 milijuna kuna

Objavljeno: 30.08.2018

ITU predstavlja novi mehanizam Europske unije za razdbolje 2014. – 2020. godine., a uveden je s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Sastoji se od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda: Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. Itu mehanizam potiče zajedničko planiranje i suradnju gradova i općina u ITU urbanim područjima stoga je Grad Osijek u studenom 2017. godine donio Strategiju razvoja urbane aglomeracije Osijek do 2020.
Jedan od preduvjeta za provedbu ITU mehanizma u urbanim područjima jest uspostava institucionalnog okvira za korištenje alokacija ESI fondova dodijeljenih Republici hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Stoga su Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i sedam ITU gradova, među kojima je i Grad Osijek, u travnja ove godine sklopili „Sporazum o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru OPKK – Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija“. Sporazumom je definirano da se vertikalno delegiraju zadaće gradovima za izravno sudjelovanje u realizaciji ITU natječaja i sudjeluju u ocjenjivanju kvalitete projektnih prijedloga i rangiranju odabranih infrastrukturnih projekata od važnosti za njihova urbana područja. Tako gradovi po prvi put postaju tzv. „Posrednička tijela“ u sustavu provedbe ESI fondova.
Grad Osijek je za potrebe obavljanja poslova Posredničkog tijela unutar Upravnog odjela za programe Europske unije ustrojio Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT) čiji djelatnici rade poslove delegirane Sporazumom.
Svjesni činjenice da gradovi nemaju dostatan kadrovski potencijal, a ni adekvatne prostorne niti logističke kapacitete kako bi provodili ove zadaće, za potrebe obavljanja poslova Posredničkog tijela na raspolaganju su bespovratna sredstva iz EU fondova – Tehnička pomoć, u omjeru od 85% EU i 15% gradovi. Iznos Tehničke pomoći po gradovima iznosi 3,4% od alokacije za njihovo urbano područje, što za Grad Osijek iznosi preko 11 milijuna kuna raspoloživih do 2023. godine.

Tako ITU PT Osijek postaje nositelj provedbe dijela postupka dodjele bespovratnih sredstava. Osnovna zadaća je osigurati učinkovito praćenje i provedbu ITU mehanizma u urbanoj aglomeraciji Osijek.
Ukupna indikativna alokacija u sklopu ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj iznosi 345.351.269,00 eura, od čega je 253.351.269,00 eura iz Eurpskog fonda za regionalni razvoj, 50.000.000,00 eura iz kohezijskog fonda i 42.000.000,00 eura iz Europskog socijalnog fonda.
Iz navedenih sredstava za Urbano područje (aglomeraciju) Osijek indikativno je alocirano gotovo 40 mil. EUR. Urbano područje Osijek je brojem uključenih jedinica lokalne samouprave (19 JLS) uz Zagreb najveće urbano područje u okviru ovog programa.
Otvorenju konferencije pridružila se i zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš koja je pohvalila gradski tim za EU projekte te izrazila njezinu veliku podršku koju uživaju.

Skip to content