Odsjek za nabavu

Natječaji

 1. Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme – Savjetnik 2.
 2. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji Zelene ulice I i II, Briješće
 3. Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 4. 2. obavijest o izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave pripreme dokumentacije projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“ (projektna prijava i revizija studije izvodljivosti)
 5. Obavijest o izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave – Pripreme dokumentacije projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“ (projektna prijava i revizija studije izvodljivosti)
 6. Poziv za dostavu ponuda – Pripreme dokumentacije projekta „Razvoj i unaprjeđenje osječke Tvrđe“ (projektna prijava i revizija studije izvodljivosti)
 7. Poziv za dostavu ponuda – investicijsko održavanje osnovnih škola Grada Osijeka
 8. Poziv za dostavu ponuda – nabava i ugradnja IP sustava video nadzora na pješački most u Osijeku
 9. Poziv za dostavu ponude za izradu Koncepta mreže javnih sportskih građevina Grada Osijeka kao stručna podloga za izradu prostorno planske dokumentacije Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku
 10. Poziv za dostavu ponuda – nabavu, dopremu i postavljanje jednog trepćućeg solarnog prometnog znaka A33 (obilježen pješački prijelaz)
 11. Poziv za dostavu ponuda – Usluge arheološkog nadzora pri izvođenju radova na rekonstrukciji Trga V. Lisinskog i na rekonstrukciji Stare Pekare u Osijeku
 12. Poziv za dostavu ponuda – ugradnja dekorativne rasvjete na pješačkom mostu u Osijeku
 13. Poziv za dostavu ponuda – nabava, doprema i postavljanje dva para solarnog trepćućeg prometnog znaka obilježenog pješačkog prijelaza na pješačkim prijelazima preko Ulice S. Radića kod križanja sa Školskom – Trgom LJ. Gaja
 14. Obavijest o 2. izmjeni dokumentacije o nabavi u postupku jednostavne nabave usluge održavanja mrežnog sustava bežični osijek
 15. Poziv za dostavu ponuda – usluge arheološkog nadzora pri izvođenju radova na rekonstrukciji Trga V. Lisinskog i na rekonstrukciji Stare Pekare u Osijeku
 16. Obavijest o izmjeni dokumentacije-održavanje mrežnog sustava Bežični Osijek
 17. Poziv za dostavu ponuda – održavanje mrežnog sustava Bežični Osijek
 18. Odgovor na upit u postupku jednostavne nabave usluge izrade tipologije javnih zgrada u vlasništvu Grada Osijeka
 19. Poziv za dostavu ponuda – Izrada glavnog projekta obnove Šetališta Petra Preradovića u Osijeku (Sakuntala park)
 20. Poziv na dostavu ponude za usluge izrade tipologije javnih zgrada u vlasništvu Grada Osijeka
 21. Poziv za dostavu ponuda – oprema dječjeg vrtića Ribica u Sarvašu
 22. Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom
 23. Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – I. faza izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tenja
 24. Natječaj za zakup poslovnih prostora
 25. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – troškovnik
 26. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – nabava roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – DoN
 27. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – troškovnik
 28. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – nabava roba za izgradnju i sanaciju javne rasvjete na području Grada Osijeka sa ugradnjom – DoN
 29. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- javna nabava I. faze izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tenja-troškovnik
 30. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-postupak javne nabave I. faze izgradnje školske sportske dvorane OŠ Tenja
 31. Poziv za dostavu ponuda-usluge godišnjeg najma multifunkcijskih uređaja
 32. Poziv za dostavu ponuda – usluge oglašavanja u dnevnom tisku
 33. Odgovor na upit 2 – jednostavna nabava usluga obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika Grada Osijeka
 34. Odgovor na upit – jednostavna nabava usluga obveznih i preventivnih zdravstvenih pregleda zaposlenika Grada Osijeka
 35. Poziv za dostavu ponude za obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika Grada Osijeka
 36. Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave izgradnje biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)
 37. Izvješće o prethodnom savjetovanju-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)
 38. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-dokumentacija o nabavi izgradnje biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)
 39. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)
 40. Poziv za dostavu ponuda – zamjena stolarije na stanovima u vlasništvu Grada Osijeka
 41. Izvješće o prethodnom savjetovanju – izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku
 42. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih
 43. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju – izrada studije razvoja gradskog prometa Grada Osijeka
 44. Poziv za dostavu ponuda – Nabava, doprema i postavljanje para solarnih svjetlosnih uređaja sa radarskim mjerenjem brzine te pomoćnim displejom za obavještavanje vozača „USPORITE“ u Tvrđavici u zoni pješačkog prijelaza ispred kućnog broja 51-54
 45. Prethodno savjetovanje za zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih – troškovnici
 46. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji, dogradnji i prenamjeni kulturno javnog dobra stare pekare u edukativni i informatički turistički centar mladih
 47. Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku-troškovnik
 48. Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima- javne nabava za izvođenje radova na rekonstrukciji, revitalizaciji i rehabilitaciji Trga V. Lisinskog u Osijeku
 49. Poziv za dostavu ponuda – nabava, doprema i postavljanje para solarnih svjetlosnih prometnih znakova C02 „obilježeni pješački prijelaz“ u Vukovarskoj ulici u zoni pješačkog prijelaza kod Prolaza Snježne Gospe
 50. Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora II na rekonstrukciji Trga V.Lisinskog i rekonstrukciji stare pekare u Osijeku
 51. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – studija razvoja gradskog prometa na području Grada Osijeka
 52. Obavijest o izmjeni poziva za dostavu ponuda za izvođenje građevinskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka
 53. Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 54. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora II na rekonstrukciji Trga V.Lisinskog i rekonstrukciji stare pekare u Osijeku
 55. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete uz cestu Osijek-Tenja (troškovnik)
 56. Prethodno savjetovanje sa sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete uz cestu Osijek-Tenja
 57. Poziv za dostavu ponuda – održavanje informatičke opreme
 58. OBAVIJEST O IZMJENI POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVE USLUGE HIGIJENIČARSKE SLUŽBE
 59. Poziv za dostavu ponuda – Usluge higijeničarske službe
 60. Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – javna nabava obnove horizontalne prometne signalizacije nerazvrstanih cesta na području grada Osijeka
 61. Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – javna nabava izgradnje javnih prometnih površina-Campus, III etapa
 62. Poziv za dostavu ponude za građevinsko-obrtničke radove na popravcima objekata u vlasništvu i pod upravljanjem Grada Osijeka
 63. Poziv za dostavu ponuda – Izvođenje instalaterskih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Osijeka
 64. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave izgradnje javnih prometnih površina-Campus, III etapa – troškovnik
 65. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave izgradnje javnih prometnih površina-Campus, III etapa
 66. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – obnova horizontalne prometne signalizacije nerazvrstanih cesta na području grada Osijeka
 67. Izmjena dokumentacije za nadmetanje za izradu Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.
 68. Odgovor na upit i izmjena dokumentacije za nadmetanje za izradu Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.
 69. Odgovor na upit i pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje u postupku bagatelne nabave usluga izrade Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.
 70. Poziv za dostavu ponuda – sanacija Križa misnog slavlja
 71. Poziv za dostavu ponude za izradu Plana gospodarenja otpadom grada Osijeka za razdoblje 2017.-2022.
 72. Poziv za dostavu ponude za nabavu toplih napitaka, alkoholnih i bezalkoholnih pića
 73. Poziv za dostavu ponuda-Dokumentacija za nadmetanje u postupku nabave usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji reciklažnog dvorišta za građevni otpad Sarvaš
 74. Poziv za dostavu ponuda-Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu OŠ Grigor Vitez u Osijeku
 75. Poziv za dostavu ponude za obavljanje usluga stručnog nadzora nad održavanjem, izgradnjom, sanacijom i rekonstrukcijom energetski efikasne javne rasvjete na području grada Osijeka u 2017. i 2018. godini

Sadržaj

Odsjek za nabavu

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za nabavu


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Skip to content