Vijeća i predstavnici

Sadržaj

Vijeća i predstavnici

Vijeća i predstavnici, Mandat 2023 – 2027.

Grad Osijek ima 5 vijeća i 3 predstavnika.

  1. VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednik: Nikolle Kolegjeraj
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel./Fax.: 500 – 017

Mob: 098 908 8851
vijece.albanaca@osijek.hr; nikola.lipa@gmail.com

  1. VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednik: Tibor Santo
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel./Fax.: 500 – 059

Mob: 098 338 397
vijece.madjara@osijek.hr; tibor.santo@studiohs.net

  1. VIJEĆE NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednik: Darko Tufekčić
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel./Fax.: 500 – 022

Mob: 091 564 2299
vijece.nijemaca@osijek.hr; darko.tufekcic@gmail.com

  1. VIJEĆE SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednica: Sandra Kralj Vukšić
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel./Fax.: 500 – 069

Mob: 091 524 2062
vijece.slovaka@osijek.hr; kraljsandra@yahoo.com

  1. VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednik: David Brkić
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel/Fax 500 – 019

Mob: 095 5920 072
vijece.srba@osijek.hr; brkicd98@gmail.com

Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine: Đemal Bratić; djemal.bratic@gmail.com

Predstavnik crnogorske nacionalne manjine: Nedeljko Bezmarević; bezma 13@gmail.com, mob: 091 735 7337

Predstavnik makedonske nacionalne manjine:  Boris Trajanovski; boris-trajanovski@net.hr, mob: 097 699 7005

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content