Vijeća i predstavnici

Sadržaj

Vijeća i predstavnici

Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina određeno je da u jedinicama samouprave na čijem području pripadnici pojedine nacionalne manjine sudjeluju s najmanje 1,5% u ukupnom stanovništvu jedinice samouprave, odnosno u jedinicama lokalne samouprave na čijem području živi više od 200 pripadnika pojedine nacionalne manjine, pripadnici svake takove nacionalne manjine mogu izabrati vijeće nacionalne manjine.

U slučaju kada nije ispunjen navedeni uvjet za izbor vijeća nacionalne manjine, a na području lokalne samouprave živi najmanje 100 pripadnika nacionalne manjine, za područje ovakve jedinice samouprave bira se predstavnik nacionalnih manjina.

Vijeće ima 15 članova. Članovi vijeća biraju se neposredno, tajnim glasovanjem za razdoblje od četiri godine. Kandidate za članove mogu predlagati udruge nacionalnih manjina ili, najmanje, 50 pripadnika nacionalne manjine s područja grada Osijeka.

Grad Osijek ima 6 vijeća i 3 predstavnika.

1. VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednik: Nikolle Kolegjeraj
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel./Fax.: 500 – 017

Mob: 098 908 8851
vijece.albanaca@osijek.hr

nikola.lipa@gmail.com

2. VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednik: Đemal Bratić
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel./Fax.:
vijece.bosnjaka@osijek.hr

3. VIJEĆE MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednik: Tibor Santo
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel./Fax.: 500 – 059

Mob: 098 338 397
vijece.madjara@osijek.hr

tibor.santo@studiohs.net

4. VIJEĆE NJEMAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednik: Berislav Hengl
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel./Fax.: 500 – 022

Mob: 098 398 439
vijece.nijemaca@osijek.hr

berislav.hengl@os.t-com.hr

5. VIJEĆE SLOVAČKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednik: Andrija Kristek
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel./Fax.: 500 – 069

Mob: 098 215 420
vijece.slovaka@osijek.hr

akristek@fazos.hr

6. VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA OSIJEKA

predsjednica: Danijela Jovčić
Kišpatićeva 7, Osijek
Tel/Fax 500 – 019

Mob: 095 903 9704
vijece.srba@osijek.hr

danijelajovcic1971@gmail.com

Predstavnik crnogorske nacionalne manjine: Siniša Popović, Mob: 091 510 6359; sinisapopovic1961@gmail.com

Predstavnica makedonske nacionalne manjine: Jagoda Cvetičanin, Mob.: 098 181 03 38; jagoda.cveticanin@gmail.com

Predstavnica slovenske nacionalne manjine: Sabina Koželj-Horvat, Mob: 091 182 8302; skdstankovraz@gmail.com

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content