Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina – sastav Vijeća

Sadržaj

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina – sastav Vijeća

IZABRANI ČLANOVI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA – MANDAT 2015.-2019.

Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Osijeka

 1. Berat Aziri
 2. Sindiz Aziri
 3. Mustaf Brahaj
 4. Fatos Čočaj
 5. Zeni Đeladini
 6. Fatmir Imeri
 7. Mendu Imeri, mag. oec
 8. Sejdi Jahaj
 9. Šukrane Jahaj
 10. Danijel Kajtazi
 11. Nikolle Kolegjeraj
 12. Ton Kolgjeraj
 13. Besim Memeti
 14. Bekim Muharemi
 15. Luigj Prenkpalaj

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Osijeka

 1. Ajša Begić
 2. Asija Bratić
 3. Đemal Bratić
 4. Kemal Bratić
 5. Samir Bratić
 6. Jasminka Franjković
 7. Husein Glibanović
 8. Šaban Halilović
 9. Mejra Lišić
 10. Mevludin Mehić
 11. Hikmeta Mihajlović
 12. Jasmin Mujanović
 13. Enes Poljić
 14. Behija Zolotić
 15. Suad Zolotić

Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Osijeka

 1. Peter Andel
 2. Ibolja Farkaš
 3. Tivadar Farkaš
 4. Ladislav Ferenc
 5. Janoš Giber
 6. Irena Kovač
 7. Drago Kretić
 8. Zsuzsana Kutin
 9. Marko Lacković
 10. Danijel Magdika
 11. Julio Magdika
 12. Eržebet Petrov
 13. Marton Sič
 14. Janoš Šipoš
 15. Laslo Uglik

Vijeće njemačke nacionalne manjine Grada Osijeka

 1. Rajmund Ausmann
 2. Elizabeta Avi
 3. Zdravko Belt
 4. Franjo Elter
 5. Zorislav Gütler
 6. Darko Ham
 7. Zorislav Ham
 8. Berislav Hengl
 9. Elisabeth Klein
 10. Erika Konjik
 11. Zdenko Mak
 12. Vlatko Rot
 13. Zdravko Schmidt
 14. Zorislav Schönberger
 15. Eduard Werkmann

Vijeće slovačke nacionalne manjine Grada Osijeka

 1. Marija Belaj
 2. Emil Dorčak
 3. Rozika Hohoš
 4. Slavko Hohoš
 5. Maja Kotris
 6. Josip Kreičik
 7. Andrija Kristek
 8. Andrija Kuric
 9. Miluška Kuric
 10. Želko Lomiansky
 11. Blanka Mavretić
 12. Katica Pavlinić
 13. Suzana Pejić
 14. Katica Rajković
 15. Pavao Štrbik

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka

 1. Zdenko Čikara
 2. Nenad Divjak
 3. Boško Gvero
 4. Danijela Jovčić
 5. Miloš Mihajlović, prof.
 6. Radoslava Mirković
 7. mr. sc. Milorad Mišković, dr. med.
 8. Dragomir Novaković
 9. Nebojša Petrović
 10. Božo Popadić
 11. Jasminka Šarcević, prof.
 12. Dušanka Tanacković
 13. Milenko Vasiljević
 14. Mihajlo Zečević
 15. Velibor Zirojević, dipl. oec.

Predstavnik crnogorske nacionalne manjine: Siniša Popović

Predstavnik makedonske nacionalne manjine: Jagoda Cvetičanin

Predstavnik slovenske nacionalne manjine: Sabina Koželj-Horvat

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675