Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina – sastav Vijeća

Sadržaj

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina – sastav Vijeća

IZABRANI ČLANOVI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA – MANDAT 2019. – 2023.

Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Osijeka

 1. Berat Aziri
 2. Vigan Brahaj
 3. Fatos Čočaj
 4. Fatmir Imeri
 5. Mendu Imeri
 6. Mevlude Imeri
 7. Arif Jahaj
 8. Shpresa Jahaj
 9. Antonela Kolegjeraj
 10. Daniela Kolegjeraj
 11. Nikolle Kolegjeraj
 12. Danijel Kolgjeraj
 13. Ton Kolgjeraj
 14. Bekim Muharemi
 15. Luigj Prenkpalaj

Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Osijeka

 1. Ajša Begić
 2. Asija Bratić
 3. Đemal Bratić
 4. Kemal Bratić
 5. Samir Bratić
 6. Jasminka Franjković
 7. Husein Glibanović
 8. Mejra Lišić
 9. Mevludin Mehić
 10. Suvada Mehić
 11. Hikmeta Mihajlović
 12. Jasmin Mujanović
 13. Behija Mujanović
 14. Behija Zolotić
 15. Suad Zolotić

Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Osijeka

 1. Đurđica Kontra – Čapo
 2. Janoš Giber
 3. Zita Jukić
 4. Drago Kretić
 5. Marko Lacković
 6. Danijel Magdika
 7. Julio Magdika
 8. Margita Radanović
 9. Zoltan Sabo
 10. Ana Lehocki – Samardžić
 11. Tibor Santo
 12. Albert Sič
 13. Ida Turić
 14. Melita Aleksa Varga
 15. Margit Zorić

Vijeće njemačke nacionalne manjine Grada Osijeka

 1. Rajmund Ausmann
 2. Silvija Berkec
 3. Katarina Draganić
 4. Franjo Elter
 5. Zorislav Gütler
 6. Darko Ham
 7. Zorislav Ham
 8. Berislav Hengl
 9. Elizabeta Jung
 10. Elisabeth Klein
 11. Zdenko Mak
 12. Vlatko Rot
 13. Zdravko Schmidt
 14. Zorislav Schönberger
 15. Eduard Werkmann

Vijeće slovačke nacionalne manjine Grada Osijeka

 1. Marija Belaj
 2. Emil Dorčak
 3. Anka Džaić
 4. Rozika Hohoš
 5. Slavko Hohoš
 6. Andrija Kristek
 7. Blaženka Kraljik
 8. Miluška Kuric
 9. Blanka Mavretić
 10. Vinko Mihalina
 11. Katica Pavlinić
 12. Suzana Pejić
 13. Katica Rajković
 14. Pavao Štrbik
 15. Andrej Žagar

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka

 1. Sreten Baljak
 2. Slađana Cvijić
 3. Nenad Divjak
 4. Svetlana Gavrilović
 5. Boško Gvero
 6. Danijela Jovčić
 7. Snježana Lalić
 8. Stojanka Ljepić
 9. Zvezdana Miljević
 10. Radmila Mišković ( prestanak mandata od 4.11.2020.)
 11. Zoran Mišković ( prestanak mandata od 4.11.2020.)
 12. Radoslava Mirković ( prestanak mandata od 4.11.2020.)
 13. Nebojša Petrović
 14. Jasminka Šarčević ( zamjenica predsjednice Vijeća, zamjena za Zorana Miškovića od 4.11.2020.)
 15. Milenko Vasiljević
 16. Slobodan Jelić ( zamjena za Radmilu Mišković od 4.11.2020.)
 17. Miloš Mihajlović ( zamjena za Radoslavu Mirković od 4.11.2020.)

Predstavnik crnogorske nacionalne manjine: Siniša Popović

Predstavnica makedonske nacionalne manjine: Jagoda Treneska – Cvetičanin

Predstavnica slovenske nacionalne manjine: Sabina Koželj-Horvat

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content