Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina – sastav vijeća, mandat 2023. – 2027.

Sadržaj

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina – sastav vijeća, mandat 2023. – 2027.

Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina
IZABRANI ČLANOVI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA GRADA OSIJEKA – MANDAT 2023. – 2027.
Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Osijeka
1. Bujamin Aziri
2. Isra Aziri
3. Zeljhidje Aziri
4. Emir Đeladini
5. Nedžibe Hamidi
6. Mendu Imeri
7. Sadife Imeri
8. Antonela Kolegjeraj
9. Daniela Kolegjeraj
10. Dorotea Kolegjeraj
11. Nikolle Kolegjeraj
12. Sabina Latifi
13. Bekim Muharemi

Vijeće mađarske nacionalne manjine Grada Osijeka
1. Đurđica Kontra – Čapo
2. Janoš Giber
3. Marko Lacković
4. Danijel Magdika
5. Julio Magdika
6. Denis Njari
7. Kristian Sabo
8. Ana Lehocki – Samardžić
9. Tibor Santo
10. Albert Sič
11. Ida Turić
12. Laslo Uglik
13. Melita Aleksa Varga
14. Tibor Vidaković
15. Lidija Vilc

Vijeće njemačke nacionalne manjine Grada Osijeka
1. Rajmund Ausmann
2. Elizabeta Avi
3. Zorislav Ham
4. Berislav Hengl
5. Jarmila Janoška
6. Elizabeta Jung
7. Elisabeth Klein
8. Zdenko Mak
9. Vlatko Rot
10. Mira Senzel
11. Zdravko Schmidt
12. Vlatko Trišler
13. Darko Tufekčić
14. Eduard Werkmann
15. Zvonimir Werkmann

Vijeće slovačke nacionalne manjine Grada Osijeka
1. Marija Belaj
2. Emil Dorčak
3. Anka Džaić
4. Rozika Hohoš
5. Slavko Hohoš
6. Blaženka Kraljik
7. Andrija Kristek
8. Blanka Mavretić
9. Ana Mihalina
10. Mladen Mihalina
11. Katica Pavlinić
12. Suzana Pejić
13. Katica Rajković
14. Pavao Štrbik
15. Sandra Kralj Vukšić

Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka
1. David Brkić
2. Zdenko Čikara
3. Vedrana Đurić
4. Boško Gvero
5. Darinka Jelić
6. Sunčica Mandić
7. Branislav Mioljević
8. Bojana Mizdrak
9. Slađana Nožinić
10. Mirko Palanac
11. Miloš Popovčić
12. Dragan Todić
13. Milenko Vasiljević
14. Zorana Vuksanović
15. Mihajlo Zečević

Predstavnik bošnjačke nacionalne manjine: Đemal Bratić
Predstavnik crnogorske nacionalne manjine: Nedeljko Bezmarević
Predstavnik makedonske nacionalne manjine: Boris Trajanovski

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content