Korisni linkovi

Sadržaj

Korisni linkovi

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

Savjet za nacionalne manjine

Narodne novine

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 155/02., 47/10., 80/10., 93/11. i 93/11.)

Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Zakon o registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine” broj 80/11. i 34/12.)

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registravijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine broj 106/11.)

Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine broj 51/00.)

Naputak za dosljednu provedbu Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 33/12.)

Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine” broj 24/06.)

Službeni glasnik Grada Osijeka

Odluka o visini nagrade za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnim manjina Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 12/06.)

Odluka o utvrđivanju kriterija za godišnje planiranje i raspoređivanje proračunskih sredstava potrebnih za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Osijeka te način praćenja utroška sredstava (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 3/13. i 8A/16.)

Statut Vijeća albanske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 11/03.)

Statut Vijeća bošnjačke nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 1/16.)

Statut Vijeća mađarske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 2/12.)

Statut Vijeća njemačke nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 9/03.)

Statut Vijeća slovačke nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 9/03.)

Statut Vijeća srpske nacionalne manjine (Službeni glasnik Grada Osijeka broj 11/03.)

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content