Institucije i udruge

Sadržaj

Institucije i udruge

PROSVJETNO KULTURNI CENTAR MAĐARA U RH
Drinska 12a
31000 Osijek
ravnatelj: Janoš Andoči
Tel.: 274 – 340

ravnatelj@pkcm.hr

ŽIDOVSKA OPĆINA
Radićeva 13
31000 Osijek
predsjednik: Željko Beismann
Tel.: 211 – 407
zidovska-opcina-Osijek@inet.hr

CRNOGORSKO KULTURNO DRUŠTVO
“CROATICA MONTENEGRINA”
L. Jegera 18
31000 Osijek
Milorad Nikčević
Tel.: 211 – 400
mnikcevi@ffos.hr

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA
Bartola Kašića 64
31000 Osijek
predsjednik: Sandor Jakab
Tel.: 214 – 864
robert.jankovics@vip.hr

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO
RUSINA Osijek
Frankopanska 53
31000 Osijek
predsjednica: Tatjana Mikloš
Tel.: 570 – 754

MAĐARSKO KULTURNO DRUŠTVO “NÉPKÖR”
Šandora Petefija 76
31000 Osijek
predsjednik: Danijel Magdika
Tel./Fax.: 304 – 770

nepkor@optinet.hr

MAKEDONSKO KULTURNO DRUŠTVO
“BRAĆA MILADINOVCI”
Kneza Trpimira 1c
31000 Osijek
Tel./Fax.: 208 – 903
predsjednik: Boris Trajanovski

MATICA SLOVAČKA
J.J. Strossmayera 1
31000 Osijek
predsjednik: Emil Dorčak
Tel./Fax.: 303 – 687

emil.dorcak@hotmail.com

NACIONALNA ZAJEDNICA BOŠNJAKA OBŽ
Matije Gupca 42
31000 Osijek
predsjednik: Zejna Ribo
Tel.: 502 – 687
nzb_os@yahoo.com

NJEMAČKA NARODONOSNA ZAJEDNICA HRVATSKE
ZEMALJSKA UDRUGA PODUNAVSKIH ŠVABA U HR
Ribarska 1
31000 Osijek
predsjednik: Zorislav Schönberger
Izvršni direktor: Renata Trišler Mađerić
Tel.: 213 – 610
Fax.: 213 – 611
rtrisler@vip.hr

SAVEZ NIJEMACA I AUSTRIJANACA
CENTRALA Osijek
Europske avenije 8
31000 Osijek
predsjednik: Vesna Pichler
Tel.: 779 – 068
Mob.: 099 – 411 8462
heim@net.hr

SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO “PROSVETA”
Matije Gupca 32
31000 Osijek
predsjednik: Zdenko Čikara
Tel.: 501 – 576

SLOVENSKO KULTURNO DRUŠTVO
„STANKO VRAZ“
Alojzija Stepinca 29
31000 Osijek
predsjednica: Sabina Koželj Horvat
Tel.: 272 – 601
zvhorvat@Osijek.hr

ZAJEDNICA ALBANACA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
A. Waldingera 11
31000 Osijek
predsjednik: Mateo Peroli
Mob.: 099 – 248 7153
mateo.peroli@gmail.com

DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE

Ivana Gundulića 120
31000 Osijek
predsjednik: Milovan Sekulić

ZAVIČAJNA UDRUGA GIBARAC

J.J. Strossmayear 200
31000 Osijek
Tel.: 302 -737
Mob.: 098 – 169 7970
predsjednik: Marija Martinović

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content