Vijećnici

Sadržaj

Vijećnici

Gradsko vijeće ima 31 člana.

Mandat vijećnika, izabranih na redovnim izborima, traje četiri godine.

Prava i dužnosti vijećnika utvrđena su Statutom, Poslovnikom i drugim aktima Gradskog vijeća.

Prava i dužnosti vijećnika osobito su: prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća, radnim tijelima i sudjelovati u njihovom radu; raspravljati i izjašnjavati se o svakom pitanju što je na dnevnom redu Gradskog vijeća i radnih tijela te o njemu odlučivati; biti biran u radna tijela Gradskog vijeća i prihvatiti izbor.

Mandat 2021.–2025. izabrani članovi Gradskoga vijeća Grada Osijeka.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
NEZAVISNA LISTA ANTE ĐAPIĆA – NL ANTE ĐAPIĆA
AKTIVNI NEZAVISNI UMIROVLJENICI – ANU
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
BLOK UMIROVLJENICI ZAJEDNO – BUZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
DEMOKRATSKI HSS – DHSS
1. IVAN RADIĆ
2. JOSIP ŠKORIĆ
3. JOSIP MIHALJEVIĆ
4. VLADO JUKIĆ
5. ZORAN ĐUROKOVIĆ
6. IGOR PANDŽIĆ
7. DRAGO ŠERIĆ
8. VEDRAN NOVOKMET
9. ŽELJKO KOVAČEVIĆ
10. MIRKO IVKOVIĆ
11. IVANA DAVIDOVIĆ
12. ANTONIO LOZANČIĆ
13. TIHOMIR FLORIJANČIĆ
14. ŽELJKO ZUBČIĆ

DOMOVINSKI POKRET – DP, MOST
1. KREŠIMIR BUBALO
2. PETAR KOPUNOVIĆ-LEGETIN
3. JESENKA RICL
4. TOMISLAV BILANDŽIĆ
5. TOMISLAV MIŠETIĆ
6. ŽELJKO POŽEGA

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
1. GORAN KUŠEC
2. BORIS PILIŽOTA
3. MILAN BLAGOJEVIĆ
4. MIRTA VLAHOVIĆ
5. SVETOZAR SARKANJAC
6. SONJA KOVAČ

MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA
1. KATARINA KRUHONJA
2. HERMINE GORIKE-LUKIĆ

SNAGA SLAVONIJE I BARANJE – Snaga SiB
1. VLADIMIR ŠIŠLJAGIĆ
2. ŽELJKA FUDERER LEVAK

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS,
NARODNA STRANKA REFORMISTI – REFORMISTI
1. VLADIMIR HAM

 

VIJEĆNICI – KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA 16. LIPNJA 2021.

 1. Barišić, Ivan – od 7. srpnja 2021. (zamjena za vijećnika Mirka Ivkovića – stavio mandat u mirovanje od 17. lipnja 2021.)
 2. Bilandžić, Tomislav
 3. Blagojević, Milan
 4. Đapić, Anto – zamjena za Vedrana Novokmeta
 5. Florijančić, Tihomir
 6. Fuderer Levak, Željka
 7. Grubišić, Stipe – vijećnik od 4. listopada 2021. (zamjena za vijećnika Igora Pandžića – mandat u mirovanju od 1. rujna 2021.)
 8. Ham, Vladimir
 9. Jukić, Vlado
 10. Jurčević, Mate – zamjena za Ivana Radića
 11. Kiš, Boris – zamjena za Hermine Gorike-Lukić
 12. Kopunović-Legetin, Petar
 13. Kovačević, Željko
 14. Kruhonja, Katarina
 15. Kušec, Goran
 16. Leko Ćurčić, Mira – zamjena za Zorana Đurokovića
 17. Lozančić, Antonio
 18. Mihaljević, Josip
 19. Mišetić, Tomislav
 20. Opačak, Milan – zamjena za Josipa Škorića
 21. Petrašević, Tunjica – vijećnik od 4. listopada 2021. (zamjena za vijećnicu Ivanu Davidović – mandat u mirovanju od 1. rujna 2021.)
 22. Piližota, Boris
 23. Požega, Željko
 24. Ricl, Jesenka
 25. Sarkanjac, Svetozar
 26. Sobol, Antonio – zamjena za Krešimira Bubala
 27. Šerić, Drago
 28. Šišljagić, Vladimir
 29. Šojat, Ivana – zamjena za Sonju Kovač
 30. Vlahović, Mirta
 31. Zubčić, Željko

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova