Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Sadržaj

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Potiče, povezuje i usklađuje djelatnost svih ustanova i tijela čija je djelatnost od značenja za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na području Grada Osijeka i poduzima mjere kojima se pridonosi stvaranju uvjeta osiguravanja njihovog poštivanja i ostvarivanja ,prati i potiče provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području Grada Osijeka, prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene ravnopravnosti spolova.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Osijeka ima predsjednika i šest (6) članova koji se imenuju iz reda predstavnika organizacija i tijela te stručnih i javnih djelatnika u područjima obuhvaćenim djelokrugom rada Povjerenstva.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova:

  1. Mira Leko Ćurčić, predsjednica
  2. Željko Zubčić
  3. Anica Perković
  4. Olivera Jozefčak
  5. Željka Fuderer Levak
  6. Goran Kušec i
  7. Mirta Vlahović, članovi

Kontakt osoba:

Nataša Ižaković, dipl.iur.

Tel. 229-168

e-mail: natasa.izakovic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content