Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Sadržaj

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova

Potiče, povezuje i usklađuje djelatnost svih ustanova i tijela čija je djelatnost od značenja za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na području Grada Osijeka i poduzima mjere kojima se pridonosi stvaranju uvjeta osiguravanja njihovog poštivanja i ostvarivanja ,prati i potiče provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području Grada Osijeka, prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene ravnopravnosti spolova.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Osijeka ima predsjednika i šest (6) članova koji se imenuju iz reda predstavnika organizacija i tijela te stručnih i javnih djelatnika u područjima obuhvaćenim djelokrugom rada Povjerenstva.

Članovi:

  1. Sanda Pašuld, predsjednica
  2. Mariana Tkalec Andrašec
  3. Mirela Ilić
  4. Donna Šimatić
  5. Viktor Škaro
  6. Mirela Tičinović i
  7. Marijana Kopljar, članovi.

Kontakt osoba:

Nataša Ižaković, dipl.iur.

Tel. 229-168

e-mail: natasa.izakovic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova