Odbor za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđe

Sadržaj

Odbor za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđe

Potiče pripremu i donošenje općih akata, programskih i planskih dokumenata te drugih akata kojima se uređuje, osigurava odnosno usmjerava zaštita, obnova i revitalizacija Tvrđe, razmatra prijedloge tih akata i daje svoje mišljenje o njima, prati stanje u području zaštite obnove i revitalizacije Tvrđe, prati provedbu akata i razmatra pitanja od značaja za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđe.

Odbor za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđe ima predsjednika i devet (9) članova koji se imenuju iz reda stručnih djelatnika iz organa, organizacija i zajednica zainteresiranih odnosno nadležnih za zaštitu, obnovu i revitalizaciju. Odbor ima tajnika koji ima status člana Odbora.

Članovi:

  1. dr.sc. Mislav Kovačić, predsjednik
  2. Svetozar Sarkanjac
  3. Bosiljko Zdilar
  4. Ivica Završki
  5. Ivica Glavaš
  6. prof.dr.sc. Srećko Tomas
  7. Ivana Šojat i
  8. dr.sc. Goran Kušec, članovi
  9. Miroslav Vlašić, tajnik Odbora

Kontakt osoba:

Aleksandra Čulin, dipl.ing.građ.

Tel. 229-206

e-mail: aleksandra.culin@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova