Odbor za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđe

Sadržaj

Odbor za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđe

Potiče pripremu i donošenje općih akata, programskih i planskih dokumenata te drugih akata kojima se uređuje, osigurava odnosno usmjerava zaštita, obnova i revitalizacija Tvrđe, razmatra prijedloge tih akata i daje svoje mišljenje o njima, prati stanje u području zaštite obnove i revitalizacije Tvrđe, prati provedbu akata i razmatra pitanja od značaja za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđe.

Odbor za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđe ima predsjednika i devet (9) članova koji se imenuju iz reda stručnih djelatnika iz organa, organizacija i zajednica zainteresiranih odnosno nadležnih za zaštitu, obnovu i revitalizaciju. Odbor ima tajnika koji ima status člana Odbora.

Odbor za zaštitu, obnovu i revitalizaciju Tvrđe:

  1. Mate Jurčević, predsjednik
  2. Željko Kovačević
  3. Ivan Barišić
  4. Marin Babić
  5. Katarina Kruhonja i
  6. Jesenka Ricl, članovi
  7. Aleksandra Čulin, tajnik Odbora.

Kontakt osoba:

Aleksandra Čulin, dipl.ing.građ.

Tel. 229-206

e-mail: aleksandra.culin@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content