Odbor za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova

Sadržaj

Odbor za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova

Razmatra inicijativu za određivanje imena ulica, trgova i naselja, organizira provođenje ankete ili drugog oblika ispitivanja javnog mnijenja u svezi određivanja imena ulica i trgova ili izmjenu imena ulica i trgova, utvrđuje prijedloge imena ulica, trgova i naselja, utvrđuje prijedloge za izmjenu imena ulica, trgova i naselja.

Odbor za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova ima predsjednika i devet (9) članova koji se imenuju iz reda istaknutih društvenih, javnih i kulturnih djelatnika Grada.

Odbor za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova:

  1. Tihomir Florijančić, predsjednik
  2. Josip Mihaljević
  3. Stipe Grubišić
  4. Drago Šerić
  5. Vlado Jukić
  6. Boris Kiš
  7. Boris Piližota i
  8. Željko Požega
  9. Milan Opačak, članovi

Kontakt osoba:

Nataša Ižaković, dipl.iur.

Tel. 229-168

e-mail: natasa.izakovic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content