Odbor za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova

Sadržaj

Odbor za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova

Razmatra inicijativu za određivanje imena ulica, trgova i naselja, organizira provođenje ankete ili drugog oblika ispitivanja javnog mnijenja u svezi određivanja imena ulica i trgova ili izmjenu imena ulica i trgova, utvrđuje prijedloge imena ulica, trgova i naselja, utvrđuje prijedloge za izmjenu imena ulica, trgova i naselja.

Odbor za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova ima predsjednika i devet (9) članova koji se imenuju iz reda istaknutih društvenih, javnih i kulturnih djelatnika Grada.

Članovi:

  1. Karlo Šatvar, predsjednik
  2. Antun Ignac
  3. Marin Babić
  4. Ivana Šojat
  5. mr.sc. Drago Šerić
  6. Miroslav Vlašić
  7. dr.sc. Predrag Zima
  8. dr.sc. Siniša Bjedov i
  9. dr.sc. Drago Šubarić, članovi.

Kontakt osoba:

Siniša Gregoran, dipl.iur.

Tel. 229-227

e-mail: sinisa.gregoran@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova