Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Sadržaj

Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Razmatra i prati prostornu koncepciju obnove i razvitka koja osigurava svrhovito gospodarenje prostorom radi ravnomjernog gospodarskog i društvenog razvitka, racionalnog korištenja i zaštite prostora, razmatra i prati provedbu politike urbanističkog planiranja i uređivanja prostora i zemljišta na području Grada Osijeka, razmatra studije i elaborate, te provedbu konkretnih akcija na području prometa, infrastrukture, graditeljskog nasljeđa i dr.

Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša ima predsjednika i četiri (4) člana.

Odbor za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša:

  1. Željko Kovačević, predsjednik
  2. Danijela Lovoković
  3. Željko Andraši
  4. Ivan Barišić i
  5. Katarina Kruhonja, članovi

 

Kontakt osoba:

Ivana Jurkić, dipl.iur.

Tel. 229-244

e-mail: ivana.jurkic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content