Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana

Sadržaj

Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana

Razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge građana upućene Gradskome vijeću te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje ustavnosti i zakonitosti i prava građana u postupku pred organima i tijelima koja imaju javne ovlasti, ukazuje Gradskome vijeću na kršenje ustavnosti i zakonitosti i druge štetne pojave od šireg značenja te predlaže poduzimanje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje.

Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana ima predsjednika i četiri (4) člana.

Članovi:

  1. prof.dr.sc. Srećko Tomas, predsjednik
  2. Mirta Vlahović
  3. Daša Panjaković Senjić
  4. Milan Pepić i
  5. Milan Opačak, članovi.

Kontakt osoba:

Ljubo Kordić, dipl.iur.

Tel. 229-232

e-mail: ljubo.kordic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova