Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana

Sadržaj

Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana

Razmatra predstavke, pritužbe i prijedloge građana upućene Gradskome vijeću te ukazuje nadležnim tijelima na kršenje ustavnosti i zakonitosti i prava građana u postupku pred organima i tijelima koja imaju javne ovlasti, ukazuje Gradskome vijeću na kršenje ustavnosti i zakonitosti i druge štetne pojave od šireg značenja te predlaže poduzimanje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje.

Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana ima predsjednika i četiri (4) člana.

Odbor za predstavke, pritužbe i prijedloge građana:

  1. Milan Opačak, predsjednik
  2. Mira Leko Ćurčić
  3. Anica Perković i
  4. Petar Kopunović Legetin, članovi.

Kontakt osoba:

Ljubo Kordić, dipl.iur.

Tel. 229-232

e-mail: ljubo.kordic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content