Odbor za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet

Sadržaj

Odbor za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet

Razmatra i zauzima stav o prijedlozima akata koje donosi Gradsko vijeće iz područja komunalnog gospodarstva, stambenog gospodarstva i prometa, u području komunalnog gospodarstva razmatra donošenje i realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti te osiguranja održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, kao i osiguranja održivog razvoja.

Odbor za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet ima predsjednika i četiri (4) člana.

Odbor za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet:

  1. Josip Mihaljević, predsjednik
  2. Tomislav Mišetić
  3. Stipe Grubišić
  4. Antonio Sobol i
  5. Mate Jurčević, članovi

Kontakt osoba:

Nataša Ižaković, dipl.iur.

Tel. 229-168

e-mail: natasa.izakovic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content