Odbor za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet

Sadržaj

Odbor za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet

Razmatra i zauzima stav o prijedlozima akata koje donosi Gradsko vijeće iz područja komunalnog gospodarstva, stambenog gospodarstva i prometa, u području komunalnog gospodarstva razmatra donošenje i realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju osiguranja trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti te osiguranja održavanja komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, kao i osiguranja održivog razvoja.

Odbor za komunalno-stambeno gospodarstvo i promet ima predsjednika i četiri (4) člana.

  1. dr.sc. Neđeljko Knežević, predsjednik
  2. Renata Žuža
  3. dr.sc. Mislav Kovačić
  4. Marin Medved i
  5. Marinko Miloš, članovi.

Kontakt osoba:

Nataša Ižaković, dipl.iur.

Tel. 229-168

e-mail: natasa.izakovic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova