Odbor za izbor i imenovanja

Sadržaj

Odbor za izbor i imenovanja

Priprema i podnosi Gradskome vijeću prijedloge u svezi s izborom, imenovanjem i razrješenjem nositelja određenih dužnosti koje bira, imenuje odnosno razrješuje Gradsko vijeće, razmatra prijedloge i drugih ovlaštenih predlagatelja za izbor i opoziv, odnosno imenovanje i razrješenje dužnosnika koje bira, odnosno imenuje Gradsko vijeće.

Odbor za izbor i imenovanja ima predsjednika i četiri (4) člana.

Odbor za izbor i imenovanja:

  1. Željko Kovačević, predsjednik
  2. Anto Đapić
  3. Tomislav Mišetić
  4. Mate Jurčević i
  5. Ivana Šojat, članovi

Kontakt osoba:

Blaženka Alerić, mag. admin. publ.

Tel. 229-150

e-mail: blazenka.aleric@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content