Odbor za financije i gospodarstvo

Sadržaj

Odbor za financije i gospodarstvo

Razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju prihodi Grada, razmatra prijedlog proračuna i odluke o izvršenju proračuna Grada, izvješće o izvršenju proračuna te druge akte iz područja financija, prati provođenje utvrđene financijske politike na razini Grada.

Odbor za financije i gospodarstvo ima predsjednika i četiri (4) člana.

  1. Vladmir Ham, predsjednik
  2. mr.sc. Drago Šerić
  3. Mirela Tičinović
  4. dr.sc. Ivan Kelić i
  5. Kristijan Šimičić, članovi.

Kontakt osoba:

Ružica Šimić, dipl.iur.

Tel. 229-250

e-mail: ruzica.simic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova