Odbor za financije i gospodarstvo

Sadržaj

Odbor za financije i gospodarstvo

Razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju prihodi Grada, razmatra prijedlog proračuna i odluke o izvršenju proračuna Grada, izvješće o izvršenju proračuna te druge akte iz područja financija, prati provođenje utvrđene financijske politike na razini Grada.

Odbor za financije i gospodarstvo ima predsjednika i četiri (4) člana.

Odbor za financije i gospodarstvo:

  1. Ivana Davidović, predsjednica
  2. Drago Šerić
  3. Vladimir Šišljagić
  4. Boris Piližota i
  5. Ivan Kelić, članovi

Kontakt osoba:

Nataša Ižaković, dipl. iur.

Tel. 229-168

e-mail: natasa.izakovic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content