Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka

Sadržaj

Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka

Razmatra poticaje za proglašenje i dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka, utvrđuje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i prosljeđuje ih Gradskome vijeću na usvajanje, utvrđuje prijedlog Pravilnika o načinu i mjerilima za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka koji donosi Gradsko vijeće. Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka ima sedam (7) članova. Predsjednik Gradskoga vijeća po funkciji je član Odbora, a ostali članovi imenuju se iz reda gospodarskih, znanstvenih, kulturnih, umjetničkih, športskih i drugih djelatnika.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka ima predsjednika kojega biraju članovi Odbora između sebe na vrijeme od četiri (4) godine.

Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Osijeka:

  1. Tihomir Florijančić, predsjednik
  2. Anto Đapić
  3. Vladimir Šišljagić
  4. Milan Opačak
  5. Antonio Sobol
  6. Milan Blagojević i
  7. Vladimir Ham.

Kontakt osoba:

Inga Dragušica

Tel. 229-172

e-mail: inga.dragusica@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content