Mandatno povjerenstvo

Sadržaj

Mandatno povjerenstvo

Mandatno povjerenstvo:

  • na konstituirajućoj sjednici izvještava o provedenim izborima, izabranim vijećnicima, dostavljenim ostavkama na dužnost vijećnika, mirovanju mandata vijećnicima, te zamjenicima vijećnika koji će umjesto njih obnašati dužnost vijećnika;
  • izvještava da su ispunjeni uvjeti za prestanak, odnosno mirovanje mandata vijećniku u slučajevima utvrđenim zakonom;
  • izvještava da je zamjenik vijećnika počeo obavljati dužnost vijećnika;

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i četiri (4) člana. Većina članova iz redova vijećnika.

  1. Milan Blagojević, predsjednik
  2. Mirela Ilić
  3. dr.sc. Željko Požega
  4. Karlo Šatvar i
  5. Sanda Pašuld, članovi.

Kontakt osoba:

Ružica Šimić, dipl.iur.

tel. 229-250

e-mail: ruzica.simic@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova