Mandatno povjerenstvo

Sadržaj

Mandatno povjerenstvo

Mandatno povjerenstvo:

  • na konstituirajućoj sjednici izvještava o provedenim izborima, izabranim vijećnicima, dostavljenim ostavkama na dužnost vijećnika, mirovanju mandata vijećnicima, te zamjenicima vijećnika koji će umjesto njih obnašati dužnost vijećnika;
  • izvještava da su ispunjeni uvjeti za prestanak, odnosno mirovanje mandata vijećniku u slučajevima utvrđenim zakonom;
  • izvještava da je zamjenik vijećnika počeo obavljati dužnost vijećnika;

Mandatno povjerenstvo ima predsjednika i četiri (4) člana. Većina članova je iz redova vijećnika.

Mandatno povjerenstvo:

1. Tihomir Florijančić, predsjednik
2. Vlado Jukić
3. Željko Zubčić
4. Vladimir Šišljagić i
5. Jesenka Ricl, članovi

 

Kontakt osoba:

Ivana Ernješ, mag. iur.

tel. 229-244

e-mail: ivana.ernjes@osijek.hr

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content