Potpredsjednici

Sadržaj

Potpredsjednici

Gradsko vijeće ima prvog i drugog potpredsjednika koji se biraju iz redova vijećnika na način utvrđen Poslovnikom Gradskog vijeća.

Potpredsjednici Gradskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Gradskog vijeća te obavljaju poslove iz njegovog djelokruga za koje ih on ovlasti.

Ako je predsjednik Gradskog vijeća spriječen ili odsutan zamjenjuje ga u pravilu prvi potpredsjednik, a ukoliko je i on spriječen ili odsutan, predsjednika Gradskog vijeća zamjenjuje drugi potpredsjednik Gradskog vijeća.

PRVI POTPREDSJEDNIK

mr.sc. Drago Šerić

Rođen 30. rujna 1947. u Moslavačkom Krčeniku. Osnovnu školu završio je u Osijeku, a Srednju ekonomsku školu u Splitu.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 1971. Na istom fakultetu magistrirao je 1988. na temu: „Analiza dugoročne financijske ravnoteže u uvjetima inflacije“.

Od 1. studenoga 1972. radio je u poduzeću PTT saobraćaja Split, a od 21. svibnja 1973. u RO PTT „Osijek“. Do 1979. obavljao je niz različitih poslova (financije, plan i analiza, knjigovodstvo, informatika i organizacija). Od tada na dalje obavljao je poslove pomoćnika direktora i dugo vremena poslove direktora s kojeg mjesta je 1. listopada 2007. imenovan za Savjetnika predsjednika Uprave Hrvatske pošte u Zagrebu.

U mirovinu je otišao 1. siječnja 2010.

Za aktivnosti u Domovinskom ratu Odlukom predsjednika Republike dr. Franje Tuđmana odlikovan je Spomenicom Domovinskog rata, a za doprinos mirnoj reintegraciji Pošte hrvatskog Podunavlja u sustav Hrvatske pošte i Spomen medaljom Vukovar.

Izabran je na funkciju prvog potpredsjednika Gradskoga vijeća u mandatu 2013. – 2017.

Osnivač je i predsjednik stranke ANU od 1. kolovoza 2016.

DRUGI POTPREDSJEDNIK

Karlo Šatvar

Rođen je 4. rujna 1985. u Osijeku, gdje je završio osnovnu i srednju školu, II. gimnaziju Osijek. Pravni fakultet u Osijeku završio je 2011., stekavši zvanje diplomiranog pravnika.

Još kao student bio je iznimno društveno aktivan: radio je kao novinar u gradskoj redakciji Glasa Slavonije, bio je osnivač i urednik portala SiB.hr, a terenske komercijalne poslove obavljao je za Zavod za informatiku Osijek.

Poslove pomoćnika ravnatelja za pravne poslove u Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije obavljao je od 2011. do 2014. Potom je, od rujna 2014., zaposlen u Ljekarnama Osječko-baranjske županije, kao voditelj Odjela pravnih i općih poslova.

Služi se njemačkim i engleskim jezikom te je završio i edukaciju o komunikacijskim vještinama u organizaciji tvrtke Ciceron iz Zagreba.

Vijećnik je u Gradskome vijeću Grada Osijeka i u prethodna dva mandata, dakle od 2009. do 2017., a u mandatu 2017.-2021. izabran je za drugog potpredsjednika Gradskoga vijeća Grada Osijeka.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova