Klubovi vijećnika

Sadržaj

Klubovi vijećnika

Klub vijećnika u Gradskom vijeću mogu osnovati politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, vijećnici iz redova nacionalnih manjina i nezavisna lista ako imaju najmanje dva vijećnika.

Klub vijećnika DOMOVINSKI POKRET

 1. Antonio Sobol, predsjednik
 2. Jesenka Ricl
 3. Tomislav Bilandžić

Klub vijećnika MOST

 1. Petar Kopunović-Legetin, predsjednik
 2. Željko Požega

Klub vijećnika MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA

 1. Katarina Kruhonja, predsjednica (e-mail: katarina.kruhonja@gmail.com)
 2. Boris Kiš (e-mail: boriskis@gmail.com)

Klub vijećnika NEZAVISNA LISTA ANTE ĐAPIĆA

 1. Anto Đapić, predsjednik
 2. Vlado Jukić

Klub vijećnika SDP-a

 1. Milan Blagojević, predsjednik
 2. Goran Kušec
 3. Boris Piližota
 4. Mirta Vlahović
 5. Svetozar Sarkanjac
 6. Ivana Šojat

Klub vijećnika Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)

 1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, predsjednik
 2. Željka Fuderer Levak

Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice

 1. Josip Mihaljević, predsjednik
 2. Ivan Barišić
 3. Tihomir Florijančić
 4. Stipe Grubišić
 5. Mate Jurčević
 6. Željko Kovačević
 7. Mira Leko Ćurčić
 8. Antonio Lozančić
 9. Tomislav Mišetić
 10. Milan Opačak
 11. Tunjica Petrašević
 12. Željko Zubčić

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova