Klubovi vijećnika

Sadržaj

Klubovi vijećnika

Klub vijećnika u Gradskom vijeću mogu osnovati politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, vijećnici iz redova nacionalnih manjina i nezavisna lista ako imaju najmanje dva vijećnika.

Klub vijećnika HDZ-a

 1. Željko Kovačević, predsjednik
 2. Sanda Pašuld
 3. Milan Opačak
 4. Marinko Miloš
 5. prof.dr.sc. Srećko Tomas
 6. Vinko Kuduz
 7. Marijana Kopljar
 8. Zdravko Nalio
 9. Željko Biočić
 10.  Karlo Šatvar
 11.  Dragan Vulin

Klub vijećnika MOST NEZAVISNIH LISTA-MOST

 1. Petar Kopunović Legetin, predsjednik
 2. Mirela Tičinović
 3. dr.sc. Željko Požega
 4. dr.sc. Mislav Kovačić

Klub vijećnika HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

 1. Vladimir Ham, predsjednik
 2. Marin Babić
 3. Bosiljko Zdilar
 4. Bojan Amanović

Klub vijećnika BIRAJ BOLJE

 1. Kristijan Šimičić, predsjednik
 2. Miroslav Vlašić
 3. Viktor Škaro

Klub vijećnika Nezavisne liste Danijele Lovoković i stranke DESNO

 1. mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh., predsjednica
 2. Anto Đapić, dipl.iur.
 3. Milan Kamenko, dipl.iur.
 4. Vedran Novokmet, dipl.iur.

Klub vijećnika Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP

 1. Milan Blagojević, predsjednik
 2. Nebojša Dmitrović
 3. Ivana Šojat – nezavisna vijećnica
 4. Mariana Tkalec
 5. Mirta Vlahović

Klub vijećnika Aktivni nezavisni umirovljenici – ANU i nezavisnih vijećnika

 1. Jadranka Nikolov, predsjednica
 2. Drago Šerić

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova