Klubovi vijećnika

Sadržaj

Klubovi vijećnika

Klub vijećnika u Gradskom vijeću mogu osnovati politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, vijećnici iz redova nacionalnih manjina i nezavisna lista ako imaju najmanje dva vijećnika.

Klub vijećnika HDZ-a

 1. Željko Kovačević, predsjednik
 2. Ivana Šojat
 3. Sanda Pašuld
 4. Milan Opačak
 5. Marinko Miloš
 6. prof.dr.sc. Srećko Tomas
 7. Vinko Kuduz
 8. Marijana Kopljar
 9. Zdravko Nalio
 10. Željko Biočić

Klub vijećnika MOST NEZAVISNIH LISTA-MOST

 1. Mario Galić, predsjednik
 2. Mirela Tičinović
 3. dr.sc. Željko Požega
 4. Sanja Mišević, mag.iur.
 5. dr.sc. Mislav Kovačić

Klub vijećnika HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

 1. Vladimir Ham, predsjednik
 2. Marin Babić
 3. Mirela Ilić
 4. Bojan Amanović

Klub vijećnika BIRAJ BOLJE

 1. Kristijan Šimičić, predsjednik
 2. Zvonko Vuka
 3. Viktor Škaro

Klub nezavisnih vijećnika

 1. dr.sc. Mato Palić, predsjednik
 2. Karlo Šatvar, dipl.iur.
 3. Dragan Vulin

Klub vijećnika Nezavisne liste Danijele Lovoković i stranke DESNO

 1. mr.sc. Danijela Lovoković, dipl.ing.arh., predsjednica
 2. Anto Đapić, dipl.iur.
 3. Milan Kamenko, dipl.iur.
 4. Vedran Novokmet, dipl.iur.

Klub vijećnika Socijaldemokratske partije Hrvatske – SDP

 1. Milan Blagojević, predsjednik
 2. Nebojša Dmitrović
 3. dr.sc. Neđeljko Knežević
 4. Krunoslav Kolombo
 5. Mariana Tkalec
 6. Mirta Vlahović.

Klub vijećnika Aktivni nezavisni umirovljenici – ANU i nezavisnih vijećnika

 1. Jadranka Nikolov, predsjednica
 2. Drago Šerić.

 

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675