Klubovi vijećnika

Sadržaj

Klubovi vijećnika

Klub vijećnika u Gradskom vijeću mogu osnovati politička stranka, dvije ili više političkih stranaka, vijećnici iz redova nacionalnih manjina i nezavisna lista ako imaju najmanje dva vijećnika.

Klub vijećnika DOMOVINSKI POKRET

 1. Antonio Sobol, predsjednik
 2. Jesenka Ricl
 3. Tomislav Bilandžić
 4. Petar Kopunović-Legetin

Klub vijećnika MOŽEMO! – POLITIČKA PLATFORMA

 1. Katarina Kruhonja, predsjednica
 2. Boris Kiš

Klub vijećnika NL Anto Đapić, ANU

 1. Anto Đapić, predsjednik
 2. Vlado Jukić
 3. Drago Šerić

Klub vijećnika SDP-a

 1. Svetozar Sarkanjac, predsjednik
 2. Goran Kušec
 3. Boris Piližota
 4. Mirta Vlahović
 5. Sonja Kovač
 6. Predrag Zima

Klub vijećnika Snaga Slavonije i Baranje (Snaga SiB)

 1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, predsjednik
 2. Željka Fuderer Levak

Klub vijećnika Hrvatske demokratske zajednice

 1. Josip Mihaljević, predsjednik
 2. Ivan Barišić
 3. Tihomir Florijančić
 4. Stipe Grubišić
 5. Mate Jurčević
 6. Željko Kovačević
 7. Mira Leko Ćurčić
 8. Tomislav Mišetić
 9. Milan Opačak
 10. Tunjica Petrašević
 11. Toni Stojić
 12. Zdravko Nalio

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content