Pododsjek za pravo na pristup informacijama

Sadržaj

Pododsjek za pravo na pristup informacijama

U Pododsjeku za pravo na pristup informacijama obavljaju se poslovi u svezi s obradom, klasificiranjem, čuvanjem i objavljivanjem informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela gradske uprave, obavljaju poslovi u svezi ostvarivanja prava na pristup informacijama te poduzimaju sve radnje i mjere potrebne radi urednog vođenja kataloga informacija te drugi poslovi utvrđeni propisima.

Informacije odjela

Naziv:

Pododsjek za pravo na pristup informacijama

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

Veličina slova