Pododsjek za administrativne poslove

Sadržaj

Pododsjek za administrativne poslove

U Pododsjeku za administrativne i opće poslove obavljaju se poslovi u svezi korištenja i održavanja službenih automobila, poslovi dnevnog i tjednog rasporeda sastanaka Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika. Uspostavlja telefonske veze i upućuje pismena za potrebe Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika. Drugi administrativno-tehnički poslovi za potrebe Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, te poslovi pripomoći u organiziranju protokola, dočeka i ispraćaja gostiju.

Informacije odjela

Naziv:

Pododsjek za administrativne poslove

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek