Bruxelles – Open Days 2009

Sadržaj

Bruxelles – Open Days 2009

I ove godine Odbor regija Europske unije (Committee of Regions) organizira manifestaciju OPEN DAYS na kojoj gradovi i regije mogu pružiti praktične pokazatelje svojih mogućnosti kreiranja rasta i novih radnih mjesta implementirajući kohezijsku politiku Europske unije na način da postignu najbolje rezultate. Svrha manifestacije jest na jednom mjestu zbližiti političke predstavnike, osobe koje donose odluke, stručnjake i ljude iz prakse koji se bave pitanjem regionalne politike s bankarskim i poslovnim sektorom, organizacijama civilnog društva, znanstvenim ustanovama, EU institucijama i medijima kako bi se raspravili zajednički izazovi s kojima su suočeni europski gradovi i regije te iznjedrila moguća rješenja. Također, manifestacija služi kao platforma za proširenje mogućnosti onima koji su zaduženi za provođenje kohezijske politike EU-a i upravljanje financijskim instrumentima. Treći je cilj manifestacije olakšati suradnju i umreženost među gradovima i regijama kako bi podijelili svoja dobra iskustva na području regionalnog razvoja. I konačno, OPEN DAYS pruža mogućnost rasprave o europskoj kohezijskoj politici sutrašnjice u jednom širem kontekstu obuhvaćajući istraživanje i stavove zemalja izvan Europske unije kao i međunarodnih organizacija.
Glavni naziv manifestacije OPEN DAYS 2009. jest “Globalni izazovi, europski odgovori”. Manifestacija je podijeljena u četiri podteme: regije i klimatske promjene, ponovno uspostavljanje rasta, teritorijalna suradnja te učinak i budućnost kohezijske politike EU-a, koje nose sljedeće nazive:

 1. Restoring Growth: Innovation in Europe’s regions and cities (Ponovno uspostavljanje rasta: inovacija u europskim regijama i gradovima);
 2. Regions and climate change: Europe’s way (Regije i klimatske promjene: na europski način);
 3. Territorial cooperation: Working together across the borders (Teritorijalna suradnja: prekogranična suradnja);
 4. Achieving results, looking ahead: EU cohesion policy’s evaluation and future prospects (Postići rezultate, gledati unaprijed: procjena i buduće perspektive kohezijske politike EU-a).

Osječko-baranjska županije i Grad Osijek sudjelovat će i ove godine na manifestaciji OPEN DAYS kao dio hrvatskog partnerstva pod Panonskom Hrvatskom. Panonska Hrvatska naziv je za NUTS II. EU klasifikaciju skupa sljedećih županija: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska, Bjelovarsko-bilogorska, Sisačko-moslavačka i Karlovačka. Panonska Hrvatska (Croatian Panonija) sudjelovat će na manifestaciji OPEN DAYS 2009. u okviru treće podteme – Territorial cooperation: Working together across the borders (Teritorijalna suradnja: prekogrančcna suradnja). Naziv konglomerata u kojem sudjelujemo jest INNOVATING GOOD PRACTICES ili Pronalaženje dobrih iskustava. Glavni partner (Lead partner) konglomerata jest Union of Cyprus Municipalities – Unija ciparskih općina čija je zadaća organizirati uspješno predstavljanje našega konglomerata na manifesticiji. U konglomeratu sudjelujemo sa sljedećim partnerima:

 • Podkarpackie Voivodeship, Poljska
 • Podlaskie Voivodeship, Poljska
 • Észak-Alföld Regional Development Agency, Mađarska
 • The Regional Council of North Karelia, Finska
 • Regional Development Agency of the Presov Self-governing Region, Slovačka
 • South Transdanubia Regional Development Agency, Mađarska
 • Vidzeme Development Agency, Latvija
 • Croatian Panonija, Hrvatska
 • Union of Cyprus Municipalities, Cipar
 • Yalova Municipality, Turska

U sklopu predstavljanja konglomerata održat će se radionica pod nazivom “Innovation practices for boosting regional development” (Inovacijska iskustva za poticanje regionalnog razvoja) 06. listopada 2009. od 14h30 do 16h15 na kojoj će sudjelovati i dogradonačelnik gosp. Ivan Vrdoljak, kao predstavnik sektora malog i srednjeg poduzetništva, tvrtke koja se bavi naprednim tehnologijama i inovacijama.

Ove godine OPEN DAYS uvodi jednu novinu – University, odnosno panel rasprave na temu uloge znanosti u regionalnom razvoju. Svaka regija imala je priliku predložiti jednog predavača/sveučilišnog profesora na vlastitu inicijativu, a zatim su Europska komisija, Opća uprava za regionalni razvoj i Odbor regija (Committee of the Regions) odabrali manji broj predavača za University program, čije sudjelovanje i direktno pokriveno od strane organizatora. Predavanja će se odnositi na jednu od četiri prethodno spomenute teme ovogodišnjih OPEN DAYS-a. RRA je preložila prof.dr.sc.Slavicu Singer, koja je u konačnici odabrana od strane organizatora kao sudionik rasprave na temu uloge inovacija u javnom sektoru i gospodarskom razvoju.

Osim samog predstavljanja u Bruxellesu, obveza svake regije/grada partnera jest organizirati barem jedno lokalno događanje na svom području tijekom listopada 2009. pod skupnim nazivom “Europe in our Region/City” (Europa u našoj regiji/gradu). Ova su događanja namijenjena lokalnoj publici, potencijalnim korisnicima europskih fondova i drugim dionicima. Hrvatska Panonija organizirat će lokalne događaje u Osijeku (Tema: prekogranična suradnja u turizmu), u Požegi (Tema: Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva), te u Karlovcu (Tema: Zelena energija). U Hrvatskoj je u sklopu OPEN DAYS 2009 sveukupno predviđeno organiziranje četiri lokalna događaja.

Sudjelovanje u konglomeratu INNOVATING GOOD PRACTICES inicirano je članstvom u NEEBOR mreži www.neebor.eu, u koju su RRA i Predstavništvo Slavonije i Baranje u Bruxellesu učlanili Panonsku Hrvatsku početkom ove godine. NEEBOR je međuregionalna inicijativa kojoj je svrha jačanje suradnje među regijama članicama te prepoznatljivost i razumijevanje pitanja vanjskih granica Europske unije. Istočna vanjska granica EU-a proteže se od Barentsovog mora do Mediterana na dužini od 5500 km obuhvaćajući 12 zemalja članica EU-a (Bugarsku, Cipar, Estoniju, Finsku, Grčku, Latviju, Litvu, Madžarsku, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju) te 63 europske regije. Ove regije imaju slične, ako ne i identične razvojne izazove i probleme koji se razlikuju od onih u ostalim dijelovima Europe. Njihova rješenja zahtjevaju specifične mjere te, povrh svega, nove pristupe. Činjenica da leže na vanjskim granicama Europe, stavlja ove regije u izazovnu poziciju “mostova” Europe prema susjedima. Većina partnera u našem konglomeratu pripada toj mreži. Prekogranična suradnja izdvojena je unutar NEEBOR-a kao posebno područje teritorijalne suradnje te je stav mreže da su hitno potrebni združeni napori s obje strane granice kako bi se ostvario napredak. NUTS II. regija Panonska Hrvatska prva je članica NEEBOR mreže izvan granica Europske unije.

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova