Ured Gradonačelnika

Sadržaj

Ured Gradonačelnika

U Uredu Gradonačelnika obavljaju se stručni, organizacijski i tehnički poslovi protokola i promidžbe za potrebe predsjednika Vijeća, Gradonačelnika, zamjenika Gradonačelnika i drugih osoba koje po ovlaštenju predstavljaju Grad Osijek, stručno-organizacijski poslovi promidžbe i organiziranja javnih manifestacija, koordinira suradnja s predstavnicima javnih ustanova i službi na pripremama za predstavljanje Grada u zemlji i inozemstvu, organiziraju se i koordiniraju poslovi u svezi prijema gostiju, obavljaju se pripreme za održavanje svečanih sjednica Gradskoga vijeća i Gradonačelnika.

U Uredu se obavljaju i poslovi ceremonijala posebnih svečanih i drugih prigoda od značaja za Grad koje se održavaju u zgradi Grada ili na drugim lokacijama, a u kojima sudjeluju predsjednik Vijeća, gradonačelnik i drugi predstavnici Grada, obavljaju poslovi organiziranja konferencija za tisak i drugih priopćavanja predsjednika Vijeća, Gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

Ured priprema i organizira poslove vezane za međunarodnu suradnju Grada Osijeka s drugim gradovima i institucijama izvan granica Republike Hrvatske s uključivanjem u dostupne programe tehničke-financijske pomoći te prekogranične suradnje te radi na promicanju i popularizaciji ove suradnje, obavlja i druge poslove iz područja prekogranične i euroregionalne suradnje.

Ured samostalno i zajedno s drugim upravnim odjelima izrađuje i sudjeluje u izradi programa međunarodne suradnje Grada Osijeka, izrađuje i sudjeluje u izradi stručnih materijala i izvješća iz područja međunarodne suradnje, vodi brigu o realizaciji potpisanih sporazuma o suradnji i prijateljstvu između grada Osijeka i drugih inozemnih gradova.

Informacije odjela

Naziv:

Ured Gradonačelnika

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon: