Upravni odjel za urbanizam – dokumenti, zahtjevi i obrasci

Sadržaj

Upravni odjel za urbanizam – dokumenti, zahtjevi i obrasci

Dokumenti:

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku
 2. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku

Obrasci:

 1. Zahtjev za diobni plan
 2. Zahtjev za kolni prilaz
 3. Odustanak od zahtjeva
 4. Izjava – građevinska dozvola
 5. Zahtjev za produljenje važenja građevinske dozvole
 6. Zahtjev za požurnicom
 7. Zahtjev za prijavom početka uklanjanja građevine
 8. Zahtjev za izdavanje suglasnosti
 9. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o česticama
 10. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine čije je akt uništen ili nedostupan
 11. Zahtjev za rješenje o ispravci greške
 12. Zahtjev za prijepis
 13. Zahtjev za prijavom početka pokusnog rada
 14. Zahtjev za prijavom početka građenja
 15. Zahtjev za izdavanje potvrde o dostavi završnog izvješća
 16. Zahtjev za potvrdu parcelacijskog elaborata
 17. Zahtjev za obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
 18. Zahtjev za obavijest o posebnim uvjetima
 19. Zahtjev za izdavanjem lokacijske informacije
 20. Zahtjev za izdavanje izmjena ili dopuna rješenja o uvjetima građenja
 21. Zahtjev za izdavanje potvrde o izmjeni ili dopuni potvrde glavnog projekta
 22. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
 23. Zahtjev uporabna dozvola – za dio građevine
 24. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – u provedbi propisa o obnovi
 25. Zahtjev za izdavanje privremene uporabne dozvole
 26. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene do 01.10.2007.
 27. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine koje je RH stekla u vrhu stambenog zbrinjavanja
 28. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine izgrađene do 15.02.1968.
 29. Zahtjev za rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 30. Zahtjev za lokacijsku dozvolu
 31. Zahtjev za rješenje o produljenje važenja lokacijske dozvole
 32. Zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole
 33. Zahtjev za izmjenu građevinske dozvole – promjena investitora
 34. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
 35. Zahtjev za promjenu namjene i uporabu građevine
 36. Zahtjev građevinska dozvole – za pripremne radove
 37. Zahtjev za izmjenu ili dopunu građevinske dozvole
 38. Izjava susjeda – lokacijska dozvola
 39. Izjava susjeda – građevinska dozvola

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675