Upravni odjel za urbanizam – dokumenti, zahtjevi i obrasci

Sadržaj

Upravni odjel za urbanizam – dokumenti, zahtjevi i obrasci

Dokumenti:

 1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja uz Jablaničku ulicu u Osijeku
 2. Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog urbanističkog plana uređenja naselja uz Jablaničku ulicu u Osijeku
 3. NAČIN I UVJETI postavljanja tendi, montažno-demontažnih nadstrešnica, klimatizacijskih uređaja i zajedničkih antentskih sustava i drugih uređaja
 4. Način i uvjeti postavljanja dimovodnih instalacija
 5. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku
 6. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku

Obrasci:

 1. Zahtjev za uporabnu dozvolu
 2. Zahtjev za uporabnu dozvolu – privremena uporabna dozvola
 3. Zahtjev za uporabnu dozvolu – promjenu namjene i uporabu građevine
 4. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za dio građevine
 5. Zahtjev za uporabnu dozvolu – građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01.10.2007.
 6. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
 7. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene rekonstruirane obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi odnosno propisa u područjima posebne državne
 8. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
 9. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene do 15.02.1968.
 10. Zahtjev za građevinsku dozvolu
 11. Zahtjev za građevinsku dozvolu – za pripremne radove
 12. Zahtjev za građevinsku dozvolu – produljenje važenja
 13. Zahtjev za građevinsku dozvolu – izmjene ili dopune
 14. Zahtjev za lokacijsku dozvolu
 15. Zahtjev za lokacijsku dozvolu – produljenje važenja lokacijske dozvole
 16. Zahtjev za lokacijsku dozvolu – izmjena ili dopuna lokacijske dozvole
 17. Zahtjev – prijava početka građenja
 18. Zahtjev – prijava početka pokusnog rada
 19. Zahtjev – prijava početka uklanjanja građevine
 20. Zahtjev – potvrda o dostavi završnog izvješća
 21. Zahtjev – izdavanje potvrde izmjene ili dopune potvrde glavnog projekta
 22. Zahtjev za etažni elaborat i Prijedlog potvrde samostalnih uporabnih cjelina
 23. Zahtjev – potvrda parcelacijskog elaborata
 24. Zahtjev – izdavanje uvjerenja o česticama
 25. Zahtjev – izmjena i dopuna rješenja o uvjetima građenja
 26. Zahtjev – lokacijska informacija
 27. Zahtjev za rješenje za utvrđivanje građevne čestice
 28. Zahtjev za izdavanje suglasnosti – razne
 29. Zahtjev – prijepis rješenja
 30. Zahtjev – rješenje o ispravku greške
 31. Zahtjev – požurnica
 32. Dopuna dokumentacije – za građevinsku dozvolu
 33. Dopuna dokumentacije – za uporabnu dozvolu
 34. Dopuna dokumentacije – za legalizaciju
 35. Izjava o odricanju od prava na žalbu
 36. Obrazac – izjava susjeda
 37. Odustanak od zahtjeva

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Vladimir Ham, dipl.oec.
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content