Upravni odjel za urbanizam – dokumenti, zahtjevi i obrasci

Sadržaj

Upravni odjel za urbanizam – dokumenti, zahtjevi i obrasci

Dokumenti:

 1. NAČIN I UVJETI postavljanja tendi, montažno-demontažnih nadstrešnica, klimatizacijskih uređaja i zajedničkih antentskih sustava i drugih uređaja
 2. Način i uvjeti postavljanja dimovodnih instalacija
 3. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku
 4. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku

Obrasci:

 1. Dopuna dokumentacije za uporabnu dozvolu
 2. Dopuna dokumentacije za legalizaciju
 3. Dopuna dokumentacije za građevinsku dozvolu
 4. Izjava o odricanju od prava na žalbu za uporabnu dozvolu
 5. Izjava o odricanju od prava na žalbu za lokacijsku dozvolu
 6. Izjava o odricanju od prava na žalbu za građevinsku dozvolu
 7. Zahtjev za upit
 8. Zahtjev za izdavanje suglasnosti
 9. Zahtjev za diobni plan
 10. Odustanak od zahtjeva
 11. Izjava – građevinska dozvola
 12. Zahtjev za produljenje važenja građevinske dozvole
 13. Zahtjev za požurnicom
 14. Zahtjev za prijavom početka uklanjanja građevine
 15. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o česticama
 16. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine čije je akt uništen ili nedostupan
 17. Zahtjev za rješenje o ispravci greške
 18. Zahtjev za prijepis
 19. Zahtjev za prijavom početka pokusnog rada
 20. Zahtjev za prijavom početka građenja
 21. Zahtjev za izdavanje potvrde o dostavi završnog izvješća
 22. Zahtjev za potvrdu parcelacijskog elaborata
 23. Zahtjev za izdavanjem lokacijske informacije
 24. Zahtjev za izdavanje izmjena ili dopuna rješenja o uvjetima građenja
 25. Zahtjev za izdavanje potvrde o izmjeni ili dopuni potvrde glavnog projekta
 26. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
 27. Zahtjev uporabna dozvola – za dio građevine
 28. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – u provedbi propisa o obnovi
 29. Zahtjev za izdavanje privremene uporabne dozvole
 30. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene do 01.10.2007.
 31. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine koje je RH stekla u vrhu stambenog zbrinjavanja
 32. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine izgrađene do 15.02.1968.
 33. Zahtjev za rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 34. Zahtjev za lokacijsku dozvolu
 35. Zahtjev za rješenje o produljenje važenja lokacijske dozvole
 36. Zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole
 37. Zahtjev za izmjenu građevinske dozvole – promjena investitora
 38. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
 39. Zahtjev za promjenu namjene i uporabu građevine
 40. Zahtjev građevinska dozvole – za pripremne radove
 41. Zahtjev za izmjenu ili dopunu građevinske dozvole
 42. Izjava susjeda – građevinska dozvola

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova