Upravni odjel za urbanizam – dokumenti, zahtjevi i obrasci

Sadržaj

Upravni odjel za urbanizam – dokumenti, zahtjevi i obrasci

Dokumenti:

 1. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja naselja uz Jablaničku ulicu u Osijeku
 2. Odluka o izradi Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog urbanističkog plana uređenja naselja uz Jablaničku ulicu u Osijeku
 3. NAČIN I UVJETI postavljanja tendi, montažno-demontažnih nadstrešnica, klimatizacijskih uređaja i zajedničkih antentskih sustava i drugih uređaja
 4. Način i uvjeti postavljanja dimovodnih instalacija
 5. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku
 6. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku

Obrasci:

 1. Zahtjev za nedostajuća parkirališna mjesta
 2. Zahtjev za izdavanje suglasnosti – reklame
 3. Prijava početka građenja (bez građevinske dozvole)
 4. Akti i mišljenja iz područja gradnje-očitovanje da se ne izdaje građevinska i/ili uporabna dozvola
 5. Akti i mišljenja iz područja gradnje
 6. Zahtjev za uvid u spis
 7. Zahtjev za presliku akta
 8. Zahtjev za izdavanje potvrda
 9. Dopuna podneska
 10. Zahtjev za građevinsku dozvolu glede promjene investitora
 11. Akti i mišljenja iz područja prostornog uređenja
 12. Zahtjev za uporabnu dozvolu
 13. Zahtjev za privremenu uporabnu dozvolu
 14. Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine
 15. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za dio građevine
 16. Zahtjev za uporabnu dozvolu – građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 01.10.2007.
 17. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
 18. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene rekonstruirane obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi odnosno propisa u područjima posebne državne skrbi
 19. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan
 20. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene do 15.02.1968.
 21. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
 22. Zahtjev za građevinsku dozvolu za pripremne radove
 23. Zahtjev za rješenje o produljenju važenja građevinske dozvole
 24. Zahtjev za građevinsku dozvolu – izmjene i dopune
 25. Zahtjev za lokacijsku dozvolu
 26. Zahtjev za rješenje o produljenju važenja lokacijske dozvole
 27. Zahtjev za lokacijsku dozvolu – izmjene i dopune
 28. Prijava početka građenja (po građevinskoj dozvoli)
 29. Prijava početka pokusnog rada
 30. Prijava početka radova na uklanjanju građevine
 31. Zahtjev za izdavanje Potvrde o dostavi završnog izvješća nadzornog inženjera
 32. Potvrda glavnog projekta – izmjene i dopune
 33. Zahtjev za potvrdu da su posebni dijelovi nekretnine samostalne uporabne cjeline-etažiranje
 34. Potvrda parcelacijskog elaborata
 35. Zahtjev za izdavanje Uvjerenja o statusu čestice
 36. Rješenje o uvjetima građenja – izmjene i dopune
 37. Zahtjev za lokacijsku informaciju
 38. Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice
 39. Zahtjev za izdavanje suglasnosti – spomenici
 40. Zahtjev za izdavanje rješenja o ispravku greške
 41. Požurnica
 42. Izjava o odricanju od prava na žalbu
 43. Odustanak od zahtjeva

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content