Upravni odjel za urbanizam – dokumenti, zahtjevi i obrasci

Sadržaj

Upravni odjel za urbanizam – dokumenti, zahtjevi i obrasci

Obrasci:

 1. Izjava susjeda – građevinska dozvola
 2. Izjava susjeda – lokacijska dozvola
 3. Zahtjev za prijavu početka radova na uklanjanju građevine
 4. Zahtjev za izdavanje suglasnosti
 5. Zahtjev za uvjerenje o česticama
 6. Zahtjev za uporabnu dozvolu – akt za građenje koji je uništen ili nedostupan
 7. Zahtjev za rješenje o izvedenom stanju
 8. Zahtjev za rješenje o ispravci greške
 9. Zahtjev za prijepis
 10. Zahtjev za prijavu pokusnog rada
 11. Zahtjev za prijavu početka građenja
 12. Zahtjev za potvrdu o dostavi završnog izvješća
 13. Zahtjev za parcelacijski elaborat
 14. Zahtjev za obavijest uvjeti za izradu glavnog projekta
 15. Zahtjev za obavijest o posebnim uvjetima
 16. Zahtjev za lokacijsku informaciju
 17. Zahtjev za izmjenu rješenja o uvjetima građenja
 18. Zahtjev za izmjenu potvrde glavnog projekta
 19. Zahtjev za diobni plan
 20. Zahtjev uporabna dozvola
 21. Zahtjev uporabna dozvola – za dio građevine
 22. Zahtjev uporabna dozvola – u provedbi propisa o obnovi
 23. Zahtjev uporabna dozvola – privremena
 24. Zahtjev uporabna dozvola -izgrađene do 01.10.2007
 25. Zahtjev uporabna dozvola – koje je RH stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
 26. Zahtjev uporabna dozvola – izgrađene do 15.02.1968.
 27. Zahtjev univerzalni
 28. Zahtjev rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 29. Zahtjev lokacijska dozvola
 30. Zahtjev lokacijska dozvola – produljenje važenja
 31. Zahtjev lokacijska dozvola – izmjena i dopuna
 32. Zahtjev građevinske dozvole – promjena investitora
 33. Zahtjev građevinska dozvola
 34. Zahtjev građevinska dozvola – promjena namjene
 35. Zahtjev građevinska dozvola – pripremni radovi
 36. Zahtjev građevinska dozvola – izmjena i dopuna

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675