Upravni odjel za urbanizam – dokumenti, zahtjevi i obrasci

Sadržaj

Upravni odjel za urbanizam – dokumenti, zahtjevi i obrasci

Dokumenti:

 1. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku
 2. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja kompleksa „Gradski vrt“ u Osijeku

Obrasci:

 1. Zahtjev za kolni prilaz
 2. Odustanak od zahtjeva
 3. Izjava – građevinska dozvola
 4. Zahtjev za produljenje važenja građevinske dozvole
 5. Zahtjev za požurnicom
 6. Zahtjev za prijavom početka uklanjanja građevine
 7. Zahtjev za izdavanje suglasnosti
 8. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o česticama
 9. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine čije je akt uništen ili nedostupan
 10. Zahtjev za rješenje o ispravci greške
 11. Zahtjev za prijepis
 12. Zahtjev za prijavom početka pokusnog rada
 13. Zahtjev za prijavom početka građenja
 14. Zahtjev za izdavanje potvrde o dostavi završnog izvješća
 15. Zahtjev za potvrdu parcelacijskog elaborata
 16. Zahtjev za obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
 17. Zahtjev za obavijest o posebnim uvjetima
 18. Zahtjev za izdavanjem lokacijske informacije
 19. Zahtjev za izdavanje izmjena ili dopuna rješenja o uvjetima građenja
 20. Zahtjev za izdavanje potvrde o izmjeni ili dopuni potvrde glavnog projekta
 21. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
 22. Zahtjev uporabna dozvola – za dio građevine
 23. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – u provedbi propisa o obnovi
 24. Zahtjev za izdavanje privremene uporabne dozvole
 25. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene do 01.10.2007.
 26. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine koje je RH stekla u vrhu stambenog zbrinjavanja
 27. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine izgrađene do 15.02.1968.
 28. Zahtjev za rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 29. Zahtjev za lokacijsku dozvolu
 30. Zahtjev za rješenje o produljenje važenja lokacijske dozvole
 31. Zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole
 32. Zahtjev za izmjenu građevinske dozvole – promjena investitora
 33. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
 34. Zahtjev za promjenu namjene i uporabu građevine
 35. Zahtjev građevinska dozvole – za pripremne radove
 36. Zahtjev za izmjenu ili dopunu građevinske dozvole
 37. Izjava susjeda – lokacijska dozvola
 38. Izjava susjeda – građevinska dozvola

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675