Upravni odjel za urbanizam

Obrasci

 1. Zahtjev za izdavanje suglasnosti
 2. Odustanak od zahtjeva
 3. Izjava – građevinska dozvola
 4. Zahtjev za produljenje važenja građevinske dozvole
 5. Zahtjev za požurnicom
 6. Zahtjev za prijavom početka uklanjanja građevine
 7. Zahtjev za izdavanje suglasnosti
 8. Zahtjev za izdavanje uvjerenja o česticama
 9. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine čije je akt uništen ili nedostupan
 10. Zahtjev za rješenje o ispravci greške
 11. Zahtjev za prijepis
 12. Zahtjev za prijavom početka pokusnog rada
 13. Zahtjev za prijavom početka građenja
 14. Zahtjev za izdavanje potvrde o dostavi završnog izvješća
 15. Zahtjev za potvrdu parcelacijskog elaborata
 16. Zahtjev za obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
 17. Zahtjev za obavijest o posebnim uvjetima
 18. Zahtjev za izdavanjem lokacijske informacije
 19. Zahtjev za izdavanje izmjena ili dopuna rješenja o uvjetima građenja
 20. Zahtjev za izdavanje potvrde o izmjeni ili dopuni potvrde glavnog projekta
 21. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
 22. Zahtjev uporabna dozvola – za dio građevine
 23. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – u provedbi propisa o obnovi
 24. Zahtjev za izdavanje privremene uporabne dozvole
 25. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine izgrađene do 01.10.2007.
 26. Zahtjev za uporabnu dozvolu – za građevine koje je RH stekla u vrhu stambenog zbrinjavanja
 27. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole – za građevine izgrađene do 15.02.1968.
 28. Zahtjev za rješenje o utvrđivanju građevne čestice
 29. Zahtjev za lokacijsku dozvolu
 30. Zahtjev za rješenje o produljenje važenja lokacijske dozvole
 31. Zahtjev za izmjenu građevinske dozvole – promjena investitora
 32. Zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole
 33. Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
 34. Zahtjev za promjenu namjene i uporabu građevine
 35. Zahtjev građevinska dozvole – za pripremne radove
 36. Zahtjev za izmjenu ili dopunu građevinske dozvole
 37. Izjava susjeda – lokacijska dozvola
 38. Izjava susjeda – građevinska dozvola
 39. Zahtjev za diobni plan

Sadržaj

Upravni odjel za urbanizam

U Upravnom odjelu za urbanizam obavljaju se poslovi izdavanja akta vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Osijeka ( izdavanje Građevinskih dozvola, Uporabnih dozvola, Lokacijskih dozvola i ostali akti sukladno Zakonu o gradnji i Zakonu o prostornom uređenju), stručni i drugi poslovi za izradu prostorno planske dokumentacije, poslovi prostornog razvoja, korištenje i zaštita prostora kroz izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja te svih drugih aktivnosti koje se odnose na izradu prostorne i druge dokumentacije vezane za prostorno planiranje i uređenje prostora.

Obavljaju se svi stručni poslovi prostornog planiranja, naročito obuhvaćajući poslove izrade Odluka potrebnih za izradu dokumenata prostornog uređenja (Prostorni plan uređenja grada, Generalni urbanistički plan, Urbanistički plan uređenja i dr.), i drugi poslovi sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima Grada.

Upravni postupak

Općenita procedura upravnog postupka
Lokacijska dozvola
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole
Rješenje o produljenju lokacijske dozvole
Građevinska dozvola
Građevinska dozvola za pripremne radove
Izmjena i dopuna građevinske dozvole
Izmjena građevinske dozvole glede promjene investitora
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice
Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine
Uporabna dozvola
Privremena uporabna dozvola
Uporabna dozvola za dio građevine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine
Uporabna dozvola za građevine izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi
Uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu stambenog zbrinjavanja
Uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje uništen ili nedostupan

Neupravni postupak

Općenita procedura neupravnog postupka
Lokacijska informacija
Obavijest o posebnim uvjetima
Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
Potvrda parcelacijskog elaborata
Prijava početka građenja
Prijava početka uklanjanja
Prijava pokusnog rada

 

Povezani zakoni:

Vodič kroz gradnju

Obrasci se mogu predati i elektronski preko stranica Ministarstva graditeljstva (ulazi se na E dozvolu).

Prostorni planovi grada Osijeka

 

Informacije odjela

Naziv:

Upravni odjel za urbanizam

Sjedište:

Franje Krežme 18

Adresa:

Franje Krežme 18

Kontakt:

Telefon:

e-mail: info.urbanizam@osijek.hr

Uredovno vrijeme sa strankama:

ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08:00 – 13:00 sati

Stanka: 10:30 - 11:00 sat

Uredovno vrijeme Pisarnice od 08,00 – 15,00 sati

Veličina slova