Odsjek za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Sadržaj

Odsjek za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

U Odsjeku za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obavljaju se poslovi zaštite okoliša i prirode koji su zakonskim i podzakonskim propisima stavljeni u nadležnost jedinica lokalne samouprave a koji su od značaja za zaštitu okoliša i prirode, unaprjeđenje stanja okoliša, održivo gospodarenje otpadom, energetsku učinkovitost, a sve u svrhu cjelovitog upravljanja okolišem na području grada Osijeka.

Aktivnosti Odsjeka usmjerene su na:

  • Izradu, provedbu i praćenje aktivnosti planova i programa iz područja zaštite okoliša, zaštite prirode, održivog gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti
  • Sudjelovanje u provođenju postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš
  • Izradu izvješća i akata iz područja zaštite okoliša, zaštite zraka, zaštite od buke i energetske učinkovitosti
  • Izradu strateške karte buke i akcijskih planova te njihovu provedbu i koordinaciju s drugim dionicima
  • Praćenje kvalitete zraka
  • Suradnju s resornim ministarstvima, Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nevladinim udrugama iz područja zaštite okoliša, Agencijom za zaštitu okoliša u izradi nacrta propisa iz područja zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom i drugih akata
  • Izradu stručnih mišljenja, izvješća i drugih stručnih materijala za potrebe Odjela ili drugih Ureda
  • Edukaciju građana iz područja zaštite okoliša, održivog gospodarenja otpadom i energetske učinkovitosti te suradnju s eko-školama i vrtićima na području grada

3. Dokumenti iz područja gospodarenja otpadom

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

e-mail: okolis@osijek.hr

Skip to content