Odsjek za stambeno gospodarstvo

Sadržaj

Odsjek za stambeno gospodarstvo

U Odsjeku za stambeno gospodarstvo obavljaju se poslovi upravljanja, održavanja i raspolaganja stambenim objektima i jedinicama u vlasništvu Grada, poslovi unapređenja stanovanja i vođenja evidencije o stanovima i stambenim zgradama.

Pod upravljanjem, održavanjem i raspolaganjem stambenim objektima u vlasništvu Grada podrazumijeva se: sudjelovanje u pribavljanju stanova, tehničko održavanje, popravak i rekonstrukcija stanova i zgrada u vlasništvu Grada, izrada i provođenje natječaja za davanje gradskih stanova u najam, zaprimanje i obrada zahtjeva građana za najam stanova, provedba natječaja za kupnju stanova radi rješavanja stambenih potreba socijalno-ugroženih građana, kontrola korištenja stanova, odnosi s najmoprimcima, odnosi sa suvlasnicima zgrada i dr.

Pod poslovima unapređenja stanovanja podrazumijevaju se upravni i stručni poslovi: reguliranje odnosa u stanovanju u gradu, nadzor nad upravljanjem stambenim zgradama u suvlasništvu, postavljanje prinudnih upravitelja, hitni popravci i intervencije na teret nesavjesnih vlasnika stanova i stambenih zgrada, imovinsko-pravna pitanja u svezi stanovanja, tehnički, ekonomski, pravni, socijalni i dr. aspekti stanovanja te mjere za poboljšanje uvjeta stanovanja u gradu.

Vođenje evidencije o stanovima i stambenim zgradama uključuje: popis stambenih jedinica u gradu, popis najmodavaca, najmoprimaca i visine najamnine, popis i dokumentacija gradskih stanova i zgrada, popis zaštićenih najmoprimaca, evidencija o plaćanju najamnine za gradske stanove, evidencija o troškovima održavanja gradskih stanova, evidencija o prodanim stanovima i otplati stanova, evidencija o međuvlasničkim ugovorima i upraviteljima zgrada i dr. Obavljaju se i poslovi u svezi najma, odnosa s građanima, podnositeljima zahtjeva za najam, najmoprimcima i korisnicima gradskih stanova i dr.

Pruža se stručna podrška za prijave na natječaje za EU projekte iz domene nadležnosti Odsjeka i provode uspješno odabrani projekti.

Obavljaju se i drugi poslovi sukladno zakonu, statutu i drugim općim aktima Grada.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za stambeno gospodarstvo


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Adresa:

Ulica Franje Krežme 18

Kontakt:

Telefon:

Telefaks:

214-844

Skip to content