Odsjek za promet

Sadržaj

Odsjek za promet

U Odsjeku za promet obavljaju se poslovi u svezi s održavanjem javnih prometnih površina, poslovi nabave opreme, analize, kontrole i uređenja prometa te poslovi u svezi otvorenog sustava oborinske odvodnje.

Održavanje komunalnih objekata, pored utvrđivanja i osiguravanja izvora za te namjene, obuhvaća poslove u svezi s održavanjem prometnica, pothodnika i svih javnih pješačkih komunikacija, a posebice vođenje poslova upravljanja i održavanja nerazvrstanih cesta, uključivo vođenje jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama.

Vodi se briga o horizontalnoj i vertikalnoj te svjetlosnoj signalizaciji na prometnim površinama, regulaciji i privremenoj regulaciji prometa, održavanju prometnih površina u zimskim uvjetima i sl. Obavljaju se poslovi u svezi s funkcioniranjem gradskog prijevoza putnika, posebnih stajališta, autotaksi prijevoza, izdaju se dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza, izdaju se potvrde glavnog projekta u postupku ishođenja građevinskih dozvola iz nadležnosti Odsjeka i drugi akti sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima Grada.

Obavljaju se poslovi u svezi sa izgradnjom i održavanjem sustava otvorene mreže objekata za oborinsku odvodnju. Provodi se prekršajni postupak, izdaju se obavezni prekršajni nalozi, prati se naplata kazni za prometne prekršaje te provode administrativna izvršenja sudskih rješenja.

Obavljaju se i drugi poslovi sukladno zakonu, Statutu i drugim općim aktima Grada.

Skip to content