Odsjek za naplatu komunalnih prihoda

Sadržaj

Odsjek za naplatu komunalnih prihoda

U Odsjeku za naplatu komunalnih prihoda obavljaju se i koordiniraju poslovi obračuna komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, izdavanja rješenja o obvezi plaćanja i visini spomeničke rente i komunalne naknade. Vode se poslovi evidentiranja i naplate komunalnih prihoda Grada Osijeka i to: komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, spomeničke rente, evidentiranje i praćenje naplate kazni za prometne i komunalne prekršaje i sl.

Obavljaju se poslovi pokretanja ovršnih i drugih sudskih postupaka, prijedloga za osnivanje založnog prava radi osiguranja tražbine te radnji neophodnih za učinkovitu i prisilnu naplatu komunalnih prihoda: komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, spomeničke rente i kazni za prometne i komunalne prekršaje.

 

Zahtjev za elektroničko zaprimanje računa

Skip to content