Odsjek za mjesnu samoupravu

Sadržaj

Odsjek za mjesnu samoupravu

U Odsjeku za mjesnu samoupravu obavljaju se stručni, administrativni, tehnički i drugi poslovi u svezi s radom vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti, a posebice poslovi u svezi sa sazivanjem i održavanjem sjednica vijeća, izrade programa rada i izvješća o radu pravila i poslovnici mjesnih odbora i gradskih četvrti, sazivanja mjesnih zborova građana, provođenje referenduma i izbora mjesne samouprave, vođenje i izrada zapisnika sa sjednica vijeća mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti i zborova građana. Izrada najsloženijih pravnih akata iz nadležnosti mjesne samouprave, koordiniranja rada tijela mjesne samouprave s tijelima Grada, provedba dogovorenog odnosno sudjelovanja u provedbi dogovorenog između tijela Grada i tijela gradskih četvrti i mjesnih odbora te pružaju i druge pomoći u obavljanju poslova iz nadležnosti mjesne samouprave.

Prikupljaju se i obrađuju tehnički podaci o potrebama za komunalnom infrastrukturom u mjesnim odborima i gradskim četvrtima, pripremaju i razrađuju tehnički aspekti programa prioriteta mjesne samouprave, predlažu se rješenja i akti u svezi realizacije programa prioriteta, pripremaju materijali za sklapanje ugovora s izvođačima, vrši se nadzor nad izvođenjem radova iz programa prioriteta, izrađuju financijska izvješća i druga izvješća o stanju radova te se koordinira rad tijela mjesne samouprave s nadležnim upravnim odjelima i trgovačkim društvima i ustanovama u tehničkom aspektu gradnje, uređenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture i drugih javnih objekata.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za rad mjesnih odbora i gradskih četvrti


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

Trg Vatroslava Lisinskog 1
31000 Osijek

Skip to content