Odsjek za geodetsko-katastarske poslove

Sadržaj

Odsjek za geodetsko-katastarske poslove

U Odsjeku za geodetsko-katastarske poslove naručuju se i prate izrade geodetsko-katastarskih usluga i radova za potrebe tijela i upravnih tijela Grada.
Pripremaju se, obrađuju i dostavljaju grafički i numerički geodetsko-katastarski podaci tijelima i upravnim tijelima Grada.
Obavljaju se poslovi vođenja katastra vodova, vođenja izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva.
Zaprimaju se i pregledavaju geodetski elaborati svih vrsta na nekretninama u vlasništvu Grada Osijeka. Za iste se izdaju suglasnosti i pripremaju se za ovjeru predstavnika Grada Osijeka.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za geodetsko-katastarske poslove


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

Skip to content