Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sadržaj

Prijava nepropisno odbačenog otpada

  1. PODACI O DOJAVITELJU (unos ovih podataka nije obvezan osim ako želite izravnu povratnu informaciju o poduzetim radnjama)

  Napomena: Suglasan sam da se moji podaci koriste samo u svrhu navedenu u ovom obrascu.

  2. PODACI O LOKACIJI, VRSTI I KOLIČINI NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA
  3. PODACI O POČINITELJU (UKOLIKO SU POZNATI)
  4. FOTOGRAFIJA/VIDEO ZAPIS OTPADA I POBLIŽE LOKACIJE

  Gradske informacije

  Naziv:

  Grad Osijek

  Sjedište:

  F. Kuhača 9
  31000 Osijek

  Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
  Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
  Kontakt:

  Telefon: (031) 229 229

  Skip to content