Prijava nepropisno odbačenog otpada

Sadržaj

Prijava nepropisno odbačenog otpada

1. PODACI O DOJAVITELJU (unos ovih podataka nije obvezan osim ako želite izravnu povratnu informaciju o poduzetim radnjama)

Napomena: Suglasan sam da se moji podaci koriste samo u svrhu navedenu u ovom obrascu.

2. PODACI O LOKACIJI, VRSTI I KOLIČINI NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA
3. PODACI O POČINITELJU (UKOLIKO SU POZNATI)
4. FOTOGRAFIJA/VIDEO ZAPIS OTPADA I POBLIŽE LOKACIJE

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675

Veličina slova