Odsjek komunalnog redarstva

Natječaji

 1. Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto REFERENT 2. – KOMUNALNI REDAR
 2. Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti za radno mjesto REFERENT 2. – KOMUNALNI REDAR
 3. Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – REFERENT 2. – KOMUNALNI REDAR
 4. Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – Referent 2. – komunalni redar, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu, Odsjek komunalnog redarstva
 5. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, na radno mjesto referent 2. – komunalni redar
 6. Postavljanje automata za prodaju kokica
 7. Ledenice za prodaju sladoleda
 8. Prodaja svijeća ispred groblja
 9. Natječaj za davanje u zakup površine javne namjene za postavljanje pokretnih naprava – “peći” za pečenje i prodaju kestenja na području grada Osijek
 10. Za davanje u zakup zemljišta na površini javne namjene na području grada Osijeka za postavljanje ledenica za prodaju sladoleda
 11. Za davanje u zakup zemljišta na površini javne namjene radi postavljanja pokretnih naprava – “automata” za prodaju kokica, sećerne vate i balona
 12. Postavljanje pokretnih naprava za prodaju sladoleda
 13. Postavljanje pokretnih naprava za prodaju kokica, šećerne vate i balona
 14. Postavljanje pokretnih naprava za prodaju kestenja
 15. Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – „štandova“ za prodaju svijeća ispred groblja na području Grada Osijeka
 16. Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja pokretnih naprava – “automata” za prodaju kokica, šećerne vate i balona na području grada Osijeka
 17. Natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi postavljanja ledenica za prodaju sladoleda na području grada Osijeka

Sadržaj

Odsjek komunalnog redarstva

U Odsjeku komunalnog redarstva obavljaju svi poslovi komunalnog i građevinskog inspekcijskog nadzora.
Poduzimaju se mjere uklanjanja odbačenog otpada i provodi stalna kontrola nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu i drugih propisa s područja komunalnog gospodarstva, graditeljstva, gospodarenja otpadom i zaštite životinja.

Provodi se nadzor svrhu održavanja komunalnog reda, izdaju se rješenja o postavljanju skela na javnu površinu i organizaciji gradilišta, provode se radnje koje se odnose na sječu i orezivanje stabala ili njihovo uklanjanje, održavanje skloništa i sl. Obavljaju se i prate svi poslovi izrade općih i pojedinačnih akata o korištenju javnih površina i provedba natječajnih postupaka. Provodi se nadzor nad zakonitim i pravovremenim izvršavanjem poslova iz područja komunalnog gospodarstva, građevinskog inspekcijskog nadzora područja zaštite životinja, zakupa javnih površina, gospodarenja otpadom, uređenjem prava služnosti na javnim površinama i dr.

Protiv počinitelja prekršaja vodi se upravni i prekršajni postupak te se rješava u skladu s ovlaštenjima prema propisima iz komunalnog gospodarstva, provode se administrativna izvršenja sudskih rješenja, upućuju se zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka i sl.

Prijava nepropisno odbacenog otpada

Skip to content