Odsjek komunalnog redarstva

Sadržaj

Odsjek komunalnog redarstva

U Odsjeku komunalnog redarstva obavljaju svi poslovi komunalnog i građevinskog inspekcijskog nadzora.
Poduzimaju se mjere uklanjanja odbačenog otpada i provodi stalna kontrola nad provedbom odredbi Odluke o komunalnom redu i drugih propisa s područja komunalnog gospodarstva, graditeljstva, gospodarenja otpadom i zaštite životinja.

Provodi se nadzor svrhu održavanja komunalnog reda, izdaju se rješenja o postavljanju skela na javnu površinu i organizaciji gradilišta, provode se radnje koje se odnose na sječu i orezivanje stabala ili njihovo uklanjanje, održavanje skloništa i sl. Obavljaju se i prate svi poslovi izrade općih i pojedinačnih akata o korištenju javnih površina i provedba natječajnih postupaka. Provodi se nadzor nad zakonitim i pravovremenim izvršavanjem poslova iz područja komunalnog gospodarstva, građevinskog inspekcijskog nadzora područja zaštite životinja, zakupa javnih površina, gospodarenja otpadom, uređenjem prava služnosti na javnim površinama i dr.

Protiv počinitelja prekršaja vodi se upravni i prekršajni postupak te se rješava u skladu s ovlaštenjima prema propisima iz komunalnog gospodarstva, provode se administrativna izvršenja sudskih rješenja, upućuju se zahtjevi za pokretanje prekršajnih postupaka i sl.

Prijava nepropisno odbacenog otpada

Veličina slova