Odsjek komunalnog redarstva

Sadržaj

Odsjek komunalnog redarstva

Odsjek komunalnog redarstva provodi nadzor nad primjenom odredbi Odluke o komunalnom redu i drugih odluka, pravilnika i propisa s područja komunalnog gospodarstva, graditeljstva i gospodarenja otpada, nadzire i provodi radnje u svrhu održavanja komunalnog reda, vodi upravni i prekršajni postupak i sl. Priprema i prati sve poslove izrade općih i pojedinačnih akata, priprema i provodi natječaje, donosi rješenja o korištenju javnih površina, rješenja po službenoj dužnosti za uklanjanje protupravno predmeta, objekata, reklama, uređaja i sl., uklanjanje ruševina objekta, oštećenja pročelja i pokrova koji nisu nosiva konstrukcija, uklanjanje nepravilno odloženog otpada i sl.

Počiniteljima prekršaja skladno Prekršajnom zakonom izdaju se obavezni prekršajni nalozi s predviđenim novčanim kaznama i provode administrativna izvršenja rješenja.

 

Tiskanice: