Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

Sadržaj

Upravni odjel za graditeljstvo, energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša

U Upravnom odjelu obavljaju se poslovi gradnje i energetske učinkovitosti u svrhu unapređenja kvalitete stanovanja i življenja te podizanja razine i standarda prometne i komunalne infrastrukture, uvažavajući rastuće standarde zaštite okoliša i održivog gospodarenja energijom i otpadom, te poslovi zaštite okoliša i održivog gospodarenja otpadom uvažavajući rastuće standarde graditeljske struke u korištenju materijala iz oporabe otpada i drugih alternativnih izvora materijala i sirovina te načela „zelene“ i „energetski samoodržive gradnje“ te općenito po okoliš prihvatljive gradnje.

Vezani propisi:

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela (Službeni glasnik br. 1/18)

Zakon o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17)

Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13 i 65/17)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja (Narodne novine br. 78/15)

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine br. 112/17)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine br. 94/13 i 73/17)

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine br. 50/17)

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18)

Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine br. 127/14)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine br. 88/17)

Informacije odjela

Naziv:

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU OKOLIŠA


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

Kuhačeva 9, Osijek

Kontakt:

Telefon:

Skip to content