Obavijesti

Sadržaj

Obavijesti

1. OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA

2. DOSTUPNI PROGRAMI FINANCIRANJA

3. Otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“

U sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’, a u sklopu poziva sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna vrijednost natječaja: 200.000.000,00 HRK

Sve potrebne informacije o ovom pozivu naći ćete na linku https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp/

4. Otvoren je Javni natječaj 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

U sklopu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj otvoren je Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva). 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti. Svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Moguće je ulagati u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Moguće je ulagati i u sektor turizma u ruralnom području te u sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća.

Ukupna vrijednost natječaja: 187.787.500,00 kn

Visina potpore po korisniku: 375.575,00 kuna

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Sve potrebne informacije o ovom natječaju naći ćete na linku: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/6-2-1-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti/

5. Otvoren je novi natječaj EEA and Norway Grants Fonda za regionalnu suradnju pod nazivom Common Challenges – Shared Solutions Call no. 2018-01.

Prioritetna područja natječaja su:

– Inovacije, istraživanja, obrazovanje i konkurentnost

– Socijalna uključenost, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva

– Okoliš, energija, klimatske promjene i niskougljično gospodarstvo

– Kultura, civilni sektor, dobro upravljanje, temeljna prava i slobode

– Pravosuđe i unutarnji poslovi

Projekt treba uključivati minimalno tri države, a projektni partneri suradnju mogu ostvariti na dva načina:

1) Regionalna prekogranična suradnja s fokusom na prekogranične regionalne izazove

2) Transnacionalna suradnja s fokusom na opće europske izazove

Prihvatljivi prijavitelji:

– Gradovi/Općine, organizacije u potpunom ili djelomičnom vlasništvu grada/općine, udruženja gradova/općina

– Županije/Regije, organizacije u potpunom ili djelomičnom vlasništvu županije/regije, udruženja županija/regija

– Tijela nacionalne vlasti

– Organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije, društvena poduzeća, interesna udruženja pravnih osoba, zaklade i fondacije

– Trgovačka društva

– Zadruge (proizvodne, stanovanje, potrošačke)

– Socijalni partneri (sindikati, sektorska udruženja, udruženja poslodavaca, gospodarske komore)

Prijava se odvija u dvije faze:

1) Sažetak projekta (concept note) rok 1.7.2018

2) ako sažetak dobije prolaznu ocjenu rok za dostavu potpunog projektnog prijedloga je 15.12.2018.

Krajnji rok za dovršetak projekta je 30.4.2024.

Ukupno raspoloživa sredstava: 15.000.000,00 eura

Minimalni iznos koji se traži po projektu ne smije biti manji od 1.000.000,00 eura.

Maksimalni iznos po projektu nije određen.

Omjer sufinanciranja: 85% – 100%

Sve detalje o natječaju možete naći na linku: https://eeagrants.org/regionalcooperation

6. Ministarstvo poljoprivrede obavještava o početku kampanje za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Obavještavaju se potencijalni korisnici da počinje kampanja Ministarstva poljoprivrede za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. ‘Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava’ te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. ‘Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti’.

Svi zainteresirani potencijalni korisnici mogu se registrirati za sudjelovanje na radionicama putem poveznice za M6 i poveznice za M4.

Termin održavanja radionica:

Radionica za mjeru 4., tip operacije 4.1.1. ‘Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava’ održat će se u Osijeku 21.02.2018. u HGK Županijska komora Osijek, Europska avenija 13 u 12,00 sati.

Radionica za mjeru 6., tip operacije 6.2.1. ‘Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti’ održat će se u Osijeku 21.02.2018. u HGK Županijska komora Osijek, Europska avenija 13 u 14,00 sati.

7. Pokrenuta aplikacija „IZI DO POTPORA“

Aplikacija IZI DO POTPORA objedinjuje sve natječaje iz EU i nacionalnih fondova, omogućuje korisnicima odabir točno određenog natječaja u najavi te prati i šalje obavijesti isključivo za odabrani natječaj. Ova aplikacija korisnicima nudi i mogućnost izračuna (bodovanje) prihvatljivosti kao prijavitelja, prihvatljivosti projektnih aktivnosti, prihvatljivosti projekta. Omogućuje jednostavno preuzimanje dokumentacije.

Više na linku: http://izidopotpora.hr/

8. Objavljen Otvoreni javni poziv Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2018.

Prijave se zaprimaju od 1.3.2018. godine.

Otvoreni javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 2.11.2018. godine.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva, zadruge i ustanove) te fizičkim osobama.

Sredstva su namijenjena za:

· obrazovanje u 2017. i 2018. godini za obavljanje vezanih obrta sukladno programima obrazovanja/ispita koje donosi javnopravno tijelo nadležno za obrt za zanimanja koja su uređena Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), odnosno Pravilnikom o načinu i postupku provedbe ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik („Narodne novine“, broj 134/15)

· ishođenje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja u 2017. i 2018. godini.

Sredstva se odobravaju u visini do 80% od iznosa opravdanih troškova za:

· Polaganje majstorskog ispita – 2.600,00 kuna

· Pripremu za polaganje majstorskog ispita – najviše 5.400,00 kuna

· Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti/polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za zanimanje pogrebnik – 1.200,00/1.500,00 kuna

· Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti – najviše 3.200,00 kuna

· Prekvalifikaciju za zanimanja u sustavu vezanih obrta koja se izvode prema Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) – stvarni troškovi školarine

· Polaganje pomoćničkog ispita – 1.200,00 kuna

· Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja – stvarni troškovi

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 1.3.2018. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“

Ulica grada Vukovara 7810000 ZAGREB

Sve potrebne informacije o ovom Otvorenom javnom pozivu naći ćete na linku: https://www.mingo.hr/page/otvoreni-javni-poziv-za-program-cjelozivotno-obrazovanje-za-obrtnistvo-1

9. Objavljen je Natječaj 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (na dan podnošenja Zahtjeva za potporu) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Potpora mladim poljoprivrednicima u obliku bespovratnih financijskih sredstava dodjeljuje se na dva načina:

– 372.000,00 kuna onima kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.

– 148.800,00 kuna onima kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 132.597.000,00 kuna. Ovim bespovratnim sredstvima mogu se financirati mnogobrojne aktivnosti kao npr. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.

Sve detalje o Natječaju možete naći na linku: https://www.apprrr.hr/podmjera-6-1-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima/

10. Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. Bespovratna sredstva dodjeljivat će putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 18. lipnja 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 30.000.000 kuna.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Ovim Pozivom sufinancirat će se certifikacija proizvoda. Povećanom primjenom usklađenih europskih norma, odnosno provedbom postupaka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda koji su propisani usklađenim zakonodavstvom Zajednice (oznaka CE, EU Izjava o sukladnosti ), zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti će se da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda MSP-ovi osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi, na ovom linku možete naći i svu potrebnu dokumentaciju, kao i sve potrebne informacije o samom Pozivu.

11. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrata objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)"

Pozivom se potiču MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Područja: Malo i srednje poduzetništvo

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 21.08.2018 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 29.06.2020 00:00:00

Sažetak: Ovim Pozivom doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti u MSP vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti. Dodjelom potpora male vrijednosti potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Više o samom pozivu naći ćete na linku: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=c23897a1-001e-4e9c-9a52-b9bf01f625af

12. Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“

U sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj , program OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Znakovi kvalitete“ (Referentna oznaka: KK.03.2.1.11), namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima.

Ukupna alokacija: 7.500.000,00 HRK

Vrste potpora: Potpore male vrijednosti (de minimis)

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos): Najviša vrijednost vaučera, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 75.000,00 kuna.

Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Cilj Poziva je povećanje prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova, čime će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima, putem vaučera sufinancirat će se projektne aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje prava korištenja sljedećih znakova kvalitete:

– „Hrvatska kvaliteta“

– „Izvorno hrvatsko“

– „Tradicijski obrti”,

– „Umjetnički obrti”.

Vaučer se može dodijeliti za nabavu znaka/znakova od prihvatljivog pružatelja usluge:

– Hrvatske gospodarske komore

– Hrvatske obrtničke komore

Više o ovom pozivu, kao i natječajnu dokumentaciju možete naći na linku: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/znakovi-kvalitete/

13. Povećava se alokacija za poziv „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je planirana alokacija s dosadašnjih 58.000.000,00 kuna povećana na 134.000.000,00 kuna.

Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kako bi se ojačala međunarodna konkurentnost olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Cilj poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti koje uključuju nastupe na međunarodnim sajmovima ili b2b susretima izvan RH te istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH.

Vrijeme zaprimanja projektnih prijedloga ostaje nepromijenjeno te se projektni prijedlozi podnose od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku od 30. listopada 2018. godine u 11:00 sati.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 100.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna, pri čemu je intenzitet potpore za mikro i mala poduzeća 85%, dok za srednja poduzeća intenzitet iznosi 65% prihvatljivih troškova. Potpora dodijeljena po ovom Pozivu smatra se potporom male vrijednosti i dodjeljuje se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija o samom pozivu kao i svu potrebnu dokumentaciju možete naći na linku:
https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=46430481-608d-4d81-a2c9-41ceae8aec84

14. Dostupna on-line edukacija za poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“

Obavještavaju se svi zainteresirani da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za Poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Sadržaj radionice možete pogledati ovdje.

Na radionici su obrađene sve važne teme vezane uz Poziv od osnovnih informacija, uvjeta za prijavitelje, uvjeta za projekte, prihvatljivih aktivnosti i troškova, podnošenja projektnih prijedloga, postupka dodjele, ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i provedbe projekata.

Ukupna alokacija Poziva je 200.000.000,00 kuna, pri čemu najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva, što znači da će se projektni prijedlozi zaprimati do isteka roka za zaprimanje, neovisno o iznosu ukupno zatraženih bespovratnih sredstava podnesenih projektnih prijedloga. Nakon što budu ocijenjeni svi podneseni projektni prijedlozi, za sufinanciranje će biti predloženi oni projekti koji će ostvariti najveći broj bodova prema kriterijima ocjene kvalitete, neovisno o redoslijedu zaprimanja, a u granicama ukupne alokacije Poziva.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

15. Dostupna on-line edukacija za poziv „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“

Obavještavaju se svi zainteresirani da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 17. siječnja 2019. organiziralo informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za poziv „Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza“, a cjelokupan sadržaj radionice dostupan je na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Sadržaj radionice dostupan je na sljedećim linkovima:

Poziv vrijedan 150 milijuna kuna namijenjen je novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga. Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga putem sustava eFondovi od 15. veljače 2019. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, u ukupnoj vrijednosti od 150.000.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 kuna, a najviši 1.400.000,00 kuna.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na linku: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=6774086f-41ee-4a1a-b9fc-aae49772b944

16. Osječko – baranjska županija objavila javne pozive za mjere potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019.

Osječko-baranjska županija je na temelju Odluke o potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije na svojim službenim Internet stranicama objavila dvanaest javnih poziva za mjere potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2019.

Javni pozivi su otvoreni od 1. ožujka 2019. do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2019.

Pozivi su dostupni na linku: http://www.obz.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi-u-tijeku

17. Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima”

Obavještavaju se svi zainteresirani da je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije u S3 područjima” namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima, Referentna oznaka: KK.03.2.2.06.

Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržati će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s rokom dostave projektnih prijedloga od 15. srpnja 2019. godine u 11:00 sati do 15. studenog 2019. godine u 11:00 sati.

Ukupna alokacija Poziva iznosi 634.000.000,00 kuna. Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi.

Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 HRK.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na linku: https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=f06e5874-b387-43a6-b487-d8367d3250f4

18. Obavijest o proglašenju prirodne nepogode mraz

Dana 25. 05. 2021. godine župan Osječko-baranjske županije, Ivan Anušić donio je Rješenje o proglašenju prirodne nepogode na dijelu područja Osječko-baranjske županije KLASA: 920-11/21-01/3, URBROJ: 2158/1-02-21-6, kojim je proglasio na dijelu područja Osječko-baranjske županije prirodnu nepogodu – MRAZ, između ostalih i za Grad Osijek.

Temeljem članka 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne novine broj 16/19.) oštečenik je dužan u roku od 8 dana (najkasnije do 2. 6. 2021. god) od proglašenja prirodne nepogode prijaviti štetu na imovini na propisanom obrascu koji se nalazi na službenim stranicama Grada Osijeka (ili mjesnim odborima i gradskim četvrtima).

Obrazac za prijavu

Temeljem članka 10. Pravilnika o registru šteta od prigodnih nepogoda (Narodne novine broj 65/19) štetu u poljoprivredi za voćarske kulture, mogu prijaviti svi poljoprivredni proizvođači upisani u Upisnik poljoprivrednika.

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti:

1. Presliku obrasca Zahtjeva za potporu 2021. godinu, izdanog od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
List A i List B
2. Izjava o osiguranju voćarskih kultura

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Radić, mag.oec.
Predsjednik Gradskog vijeća: Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Skip to content