Obavijesti

Sadržaj

Obavijesti

1. Pokrenuta aplikacija „IZI DO POTPORA“

Aplikacija IZI DO POTPORA objedinjuje sve natječaje iz EU i nacionalnih fondova, omogućuje korisnicima odabir točno određenog natječaja u najavi te prati i šalje obavijesti isključivo za odabrani natječaj. Ova aplikacija korisnicima nudi i mogućnost izračuna (bodovanje) prihvatljivosti kao prijavitelja, prihvatljivosti projektnih aktivnosti, prihvatljivosti projekta. Omogućuje jednostavno preuzimanje dokumentacije.

Više na linku: http://izidopotpora.hr/

2. Ministarstvo poljoprivrede obavještava o početku kampanje za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Obavještavaju se potencijalni korisnici da počinje kampanja Ministarstva poljoprivrede za promociju ovogodišnjih natječaja iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 4, 4.1.1. ‘Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava’ te Mjeru 6, po prvi put za tip operacije 6.2.1. ‘Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti’.

Svi zainteresirani potencijalni korisnici mogu se registrirati za sudjelovanje na radionicama putem poveznice za M6 i poveznice za M4.

Termin održavanja radionica:

Radionica za mjeru 4., tip operacije 4.1.1. ‘Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava’ održat će se u Osijeku 21.02.2018. u HGK Županijska komora Osijek, Europska avenija 13 u 12,00 sati.

Radionica za mjeru 6., tip operacije 6.2.1. ‘Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti’ održat će se u Osijeku 21.02.2018. u HGK Županijska komora Osijek, Europska avenija 13 u 14,00 sati.

3. Otvoren je novi natječaj EEA and Norway Grants Fonda za regionalnu suradnju pod nazivom Common Challenges – Shared Solutions Call no. 2018-01.

Prioritetna područja natječaja su:

– Inovacije, istraživanja, obrazovanje i konkurentnost

– Socijalna uključenost, zapošljavanje mladih i smanjenje siromaštva

– Okoliš, energija, klimatske promjene i niskougljično gospodarstvo

– Kultura, civilni sektor, dobro upravljanje, temeljna prava i slobode

– Pravosuđe i unutarnji poslovi

Projekt treba uključivati minimalno tri države, a projektni partneri suradnju mogu ostvariti na dva načina:

1) Regionalna prekogranična suradnja s fokusom na prekogranične regionalne izazove

2) Transnacionalna suradnja s fokusom na opće europske izazove

Prihvatljivi prijavitelji:

– Gradovi/Općine, organizacije u potpunom ili djelomičnom vlasništvu grada/općine, udruženja gradova/općina

– Županije/Regije, organizacije u potpunom ili djelomičnom vlasništvu županije/regije, udruženja županija/regija

– Tijela nacionalne vlasti

– Organizacije civilnog društva, neprofitne organizacije, društvena poduzeća, interesna udruženja pravnih osoba, zaklade i fondacije

– Trgovačka društva

– Zadruge (proizvodne, stanovanje, potrošačke)

– Socijalni partneri (sindikati, sektorska udruženja, udruženja poslodavaca, gospodarske komore)

Prijava se odvija u dvije faze:

1) Sažetak projekta (concept note) rok 1.7.2018

2) ako sažetak dobije prolaznu ocjenu rok za dostavu potpunog projektnog prijedloga je 15.12.2018.

Krajnji rok za dovršetak projekta je 30.4.2024.

Ukupno raspoloživa sredstava: 15.000.000,00 eura

Minimalni iznos koji se traži po projektu ne smije biti manji od 1.000.000,00 eura.

Maksimalni iznos po projektu nije određen.

Omjer sufinanciranja: 85% – 100%

Sve detalje o natječaju možete naći na linku: https://eeagrants.org/regionalcooperation

4. Otvoren je Javni natječaj 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

U sklopu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj otvoren je Javni natječaj za dodjelu potpore (bespovratna sredstva). 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti. Svrha ovog natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja. Moguće je ulagati u sektor prerade i marketinga ili izravne prodaje proizvoda, sektor pružanja usluga u ruralnim područjima koji može obuhvaćati: usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima i intelektualne usluge. Moguće je ulagati i u sektor turizma u ruralnom području te u sektor tradicijskih i umjetničkih obrta.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja Zahtjeva za potporu, koja pripadaju ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura, u rangu mikro ili malog poduzeća.

Ukupna vrijednost natječaja: 187.787.500,00 kn

Visina potpore po korisniku: 375.575,00 kuna

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Sve potrebne informacije o ovom natječaju naći ćete na linku: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/6-2-1-potpora-ulaganju-u-pokretanje-nepoljoprivrednih-djelatnosti/

5. Otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“

U sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj objavljen je poziv na dostavu projektnih prijedloga ‘Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP-a’, a u sklopu poziva sufinancirat će se ulaganja u kapacitete MSP-a, kroz početna ulaganja u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica. Poziv ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti MSP-ova kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mala i srednja poduzeća

Ukupna vrijednost natječaja: 200.000.000,00 HRK

Sve potrebne informacije o ovom pozivu naći ćete na linku https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/izgradnja-i-opremanje-proizvodnih-kapaciteta-msp/

Gradske informacije

Naziv:

Grad Osijek

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Gradonačelnik: Ivan Vrkić, dipl.iur.
Predsjednik Gradskog vijeća: dr.sc. Željko Požega
Kontakt:

Telefon: (031) 229 229

Telefaks: (031) 229 180 ; 211 675