Upravni odjel za gospodarstvo

Natječaji

 1. JAVNI POZIV za dodjelu potpora u poljoprivredi na području grada Osijeka u 2022.
 2. Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2022. – GRADSKO-PODUZETNIČKA STIPENDIJA
 3. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.
 4. JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2022. -POT-OS-2022
 5. Rješenje o dodjeli potpora iz Javnog poziva za dodjelu iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2021. – POT-OS-2021.II
 6. Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2021. -POT-OS-2021-II
 7. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.
 8. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka
 9. Obavijest u vezi s Natječajem za prijam u službu Savjetnika 2.
 10. Natječaj za prijam u službu u Upravnom odjelu za gospodarstvo
 11. Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka
 12. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.
 13. Izmjene Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta na području Grada Osijeka za poljoprivredne svrhe
 14. Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta na području Grada Osijeka za poljoprivredne svrhe
 15. Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta-Grad Osijek-k.č.br. 648/46 u k.o. Josipovac
 16. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.
 17. JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u Eko – industrijskoj zoni Nemetin
 18. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje na korištenje vrtnih parcela na lokaciji urbanog vrta Jug II (Rastanci) – Projekt “Osječki urbani vrtovi”
 19. JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2017.
 20. Otvoreni poziv radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin
 21. Poništenje Otvorenog poziva radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin od 15. prosinca 2012.
 22. Otvoreni poziv za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Tenja

Sadržaj

Upravni odjel za gospodarstvo

U Upravnom odjelu za gospodarstvo obavljaju se stručni poslovi u neposrednoj vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti, razvojem i promidžbom pozitivnog poslovnog okruženja Grada radi privlačenja poduzetnika i investitora na području grada, te promidžbom lokalnog poduzetništva i obrtništva. Odjel koordinira rad upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa.

Odjel u suradnji s tijelima nacionalne i regionalne razine potiče poslovanja trgovačkih društava s područja grada Osijeka, a čije djelovanje ima širi značaj od lokalnoga te s drugim upravnim odjelima sudjeluje u kreiranju zajedničkih projekata s državnim tvrtkama koje djeluju na području grada Osijeka.

Obavlja ispitivanje interesa i vrsta poduzetničkih aktivnosti te sukladno tome zajedno s drugim upravnim odjelima i stručnim službama izrađuje ili pribavlja elaborate za osiguranje osnova za razvitak gospodarskih djelatnosti u svrhu priprema planiranja prostornih i infrastrukturnih potreba. Odjel donosi strateške i programske smjernice planiranja i razvoja gospodarskih zona na području grada u suradnji s drugim upravnim odjelima Grada te predlaže i provodi programe poticanja gospodarskih aktivnosti poduzetnika u tim zonama.

Odjel se bavi osnivanjem i praćenjem rada poduzetničkih zona i poduzetničkih inkubatora, sufinanciranjem kreditiranja (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika, izradom programa i dodjelom potpora poduzetnicima koji posluju na području grada Osijeka.

U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Osijeka poduzima mjere za unaprjeđenje turističke ponude i turističke promidžbe Grada, inicira i suorganizira manifestacije koje promiču kulturne, športske i dr. potencijale grada Osijeka te predlaže i regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata.

Odjel u suradnji s Obrtničkom komorom izravno utječe na osiguravanje povoljnih uvjeta i gospodarske klime za rast i razvoj obrtništva na području grada Osijeka.

Odjel se bavi poticanjem gospodarske učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje i tržišnog plasmana proizvoda radi osiguranja stabilnog i primjerenog životnog standarda poljoprivrednika koji posluju na području grada Osijeka, ispituje mogućnosti razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja, potiče aktivnosti za razvoj ekološke poljoprivrede i turizma, autohtonih suvenira i proizvoda kao i lokalne eno-gastro ponude.

Obavlja i druge poslove za dodjelu potpora i kreditiranja u poljoprivredi, izgradnju i održavanje sustava za navodnjavanje i održavanje poljskih, šumskih i protupožarnih putova.

U Odjelu se obavljaju poslovi u svezi s razvojem i unaprjeđenjem informatičke i telekomunikacijske infrastrukture i usluga na području grada u suradnji s lokalnim ICT sektorom te istom pruža partnersku podršku u razvojnim projektima vezanim uz gospodarstvo.

U suradnji sa znanstvenim ustanovama inicira i sudjeluje u kreiranju strateških programa kojima se postignuća i rad znanstvene zajednice povezuju direktno s lokalnim gospodarstvom.

U Odjelu se obavljaju i poslovi vezani za praćenje poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada, a osobito praćenje financijskog poslovanja i priprema razvojnih projekata.

U Odjelu se obavljaju poslovi gospodarenja poljoprivrednim zemljištem sukladno zakonu.

Temeljem članka 10. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) objavljuje se:
Popis zakona i internih akata koji se odnose na područje rada Upravnog odjela za gospodarstvo

Skip to content