Upravni odjel za gospodarstvo

Natječaji

 1. Rješenje o dodjeli potpora iz Javnog poziva za dodjelu potpora u poljoprivredi na području grada Osijeka u 2023.
 2. Obavijest ponuditeljima o javnom otvaranju ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka
 3. Javni poziv za dodjelu stipendija u funkciji poticanja gospodarstva – GRADSKO – PODUZETNIČKA STIPENDIJA IZVRSNOSTI 2023.
 4. Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka
 5. JAVNI POZIV za dodjelu potpora u poljoprivredi na području grada Osijeka u 2023.
 6. JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2023. – POT-OS-2023
 7. JAVNI POZIV za dodjelu potpora u poljoprivredi na području grada Osijeka u 2022.
 8. Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2022. – GRADSKO-PODUZETNIČKA STIPENDIJA
 9. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2022.
 10. JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2022. -POT-OS-2022
 11. Rješenje o dodjeli potpora iz Javnog poziva za dodjelu iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2021. – POT-OS-2021.II
 12. Javni poziv za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2021. -POT-OS-2021-II
 13. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.
 14. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka
 15. Obavijest u vezi s Natječajem za prijam u službu Savjetnika 2.
 16. Natječaj za prijam u službu u Upravnom odjelu za gospodarstvo
 17. Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Osijeka
 18. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.
 19. Izmjene Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta na području Grada Osijeka za poljoprivredne svrhe
 20. Javni natječaj za zakup građevinskog zemljišta na području Grada Osijeka za poljoprivredne svrhe
 21. Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta-Grad Osijek-k.č.br. 648/46 u k.o. Josipovac
 22. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području gospodarstva iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.
 23. JAVNI NATJEČAJ za osnivanje prava građenja na nekretninama u Eko – industrijskoj zoni Nemetin
 24. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje na korištenje vrtnih parcela na lokaciji urbanog vrta Jug II (Rastanci) – Projekt “Osječki urbani vrtovi”
 25. JAVNI POZIV za dodjelu potpora iz Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka u 2017.
 26. Otvoreni poziv radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin
 27. Poništenje Otvorenog poziva radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Nemetin od 15. prosinca 2012.
 28. Otvoreni poziv za prodaju građevinskog zemljišta u Gospodarskoj zoni Tenja

Sadržaj

Upravni odjel za gospodarstvo

U Upravnom odjelu za gospodarstvo obavljaju se stručni poslovi u neposrednoj vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti, razvojem i promidžbom pozitivnog poslovnog okruženja Grada radi privlačenja poduzetnika i investitora na području grada, te promidžbom lokalnog poduzetništva i obrtništva. Odjel koordinira rad upravnih tijela radi osiguranja uvjeta i pomoći poduzetnicima za realizaciju investicija i poduzetničkih programa.

Odjel u suradnji s tijelima nacionalne i regionalne razine potiče poslovanja trgovačkih društava s područja grada Osijeka, a čije djelovanje ima širi značaj od lokalnoga te s drugim upravnim odjelima sudjeluje u kreiranju zajedničkih projekata s državnim tvrtkama koje djeluju na području grada Osijeka.

Obavlja ispitivanje interesa i vrsta poduzetničkih aktivnosti te sukladno tome zajedno s drugim upravnim odjelima i stručnim službama izrađuje ili pribavlja elaborate za osiguranje osnova za razvitak gospodarskih djelatnosti u svrhu priprema planiranja prostornih i infrastrukturnih potreba. Odjel donosi strateške i programske smjernice planiranja i razvoja gospodarskih zona na području grada u suradnji s drugim upravnim odjelima Grada te predlaže i provodi programe poticanja gospodarskih aktivnosti poduzetnika u tim zonama.

Odjel se bavi osnivanjem i praćenjem rada poduzetničkih zona i poduzetničkih inkubatora, sufinanciranjem kreditiranja (malih i srednjih) poduzetnika i obrtnika, izradom programa i dodjelom potpora poduzetnicima koji posluju na području grada Osijeka.

U suradnji s Turističkom zajednicom Grada Osijeka poduzima mjere za unaprjeđenje turističke ponude i turističke promidžbe Grada, inicira i suorganizira manifestacije koje promiču kulturne, športske i dr. potencijale grada Osijeka te predlaže i regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata.

Odjel u suradnji s Obrtničkom komorom izravno utječe na osiguravanje povoljnih uvjeta i gospodarske klime za rast i razvoj obrtništva na području grada Osijeka.

Odjel se bavi poticanjem gospodarske učinkovitosti poljoprivredne proizvodnje i tržišnog plasmana proizvoda radi osiguranja stabilnog i primjerenog životnog standarda poljoprivrednika koji posluju na području grada Osijeka, ispituje mogućnosti razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja, potiče aktivnosti za razvoj ekološke poljoprivrede i turizma, autohtonih suvenira i proizvoda kao i lokalne eno-gastro ponude.

Obavlja i druge poslove za dodjelu potpora i kreditiranja u poljoprivredi, izgradnju i održavanje sustava za navodnjavanje i održavanje poljskih, šumskih i protupožarnih putova.

U Odjelu se obavljaju poslovi u svezi s razvojem i unaprjeđenjem informatičke i telekomunikacijske infrastrukture i usluga na području grada u suradnji s lokalnim ICT sektorom te istom pruža partnersku podršku u razvojnim projektima vezanim uz gospodarstvo.

U suradnji sa znanstvenim ustanovama inicira i sudjeluje u kreiranju strateških programa kojima se postignuća i rad znanstvene zajednice povezuju direktno s lokalnim gospodarstvom.

U Odjelu se obavljaju i poslovi vezani za praćenje poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu Grada, a osobito praćenje financijskog poslovanja i priprema razvojnih projekata.

U Odjelu se obavljaju poslovi gospodarenja poljoprivrednim zemljištem sukladno zakonu.

Temeljem članka 10. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) objavljuje se:
Popis zakona i internih akata koji se odnose na područje rada Upravnog odjela za gospodarstvo

Informacije odjela

Naziv:

Upravni odjel za gospodarstvo


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9,
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

e-mail: gospodarstvo@osijek.hr

Skip to content