Pododsjek za naplatu prihoda od stanova

Sadržaj

Pododsjek za naplatu prihoda od stanova

U Pododsjeku za naplatu prihoda od stanova obavljaju se poslovi naplate prihoda od stanova ostvarenih od najamnine i prodaje stanova, provode se ugovori o najmu i kupoprodaji stanova sa svim podacima koji su osnova za fakturiranje računa, utvrđuje visina i vrši obračun najamnine, prate se prihodi prema izvodima, obavlja usklađenje analitičke evidencije s financijskim pokazateljima, poduzimaju se mjere prisilne naplate potraživanja slanjem opomena dužnicima i pokretanjem ovršnih postupaka, obavljaju se poslovi izdavanja i slanja uplatnica, pripremaju izvješća o rezultatima zaduženja i naplate najamnine, te se vodi evidencija poslova obračuna i naplate prihoda.

Informacije odjela

Naziv:

Pododsjek za naplatu prihoda od stanova


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Skip to content