Odsjek za vlasničko-pravne poslove

Sadržaj

Odsjek za vlasničko-pravne poslove

Odsjek za vlasničko-pravne poslove posebna je ustrojstvena jedinica Upravnog odjela u kojoj se obavljaju poslovi rješavanja odnosno uređivanja vlasničkih i drugih stvarno-pravnih odnosa u svrhu gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Osijeka (stjecanje i otuđivanje, pravo služnost, pravo građenja i dr.). Obavljaju se poslovi uknjižbe prava vlasništva nad nekretninama Grada Osijeka; postupci povezivanja zemljišne knjige i knjige položenih ugovora; poslovi uređenja i pripreme zemljišta te vlasničko pravni poslovi vezani uz provedbu dokumenata prostornog uređenja, odnosno uređenja prostora i gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Osijeka.

Postupa se po zahtjevima fizičkih i pravnih osoba radi priznanja prava vlasništva na nekretninama Grada Osijeka; rješavaju se zahtjevi stranaka nakon provedene legalizacije bespravno izgrađenih objekata; obavljaju se poslovi vezani uz upravne postupke izvlaštenja; sudjeluje se u postupcima vezanim uz naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; poduzimaju se radnje vezane uz pravnu zaštitu imovine i vlasničko-pravne interese Grada Osijeka.

Obavljaju se poslovi vezani uz utvrđivanje godišnjih programa stjecanja, prodaje, osnivanja prava građenja, zakupa, najma, služnosti i dr.

Obavljaju se poslovi u svezi urbane komasacije odnosno poslove za potrebe komasacijskog povjerenstva i izvršavanje rješenja o urbanoj komasaciji.

Predlažu se akti vezani za upravljanje zemljištem i drugim nekretninama u vlasništvu Grada; opći uvjeti za raspisivanje natječaja za prodaju i gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za vlasničko-pravne poslove


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Skip to content