Odsjek za tehničku podršku

Sadržaj

Odsjek za tehničku podršku

U Odsjeku za tehničku podršku obavljaju se poslovi nadzora nad upravljanjem zgrada u kojima se nalaze stambeni i poslovni prostori u vlasništvu Grada Osijeka, rješavanja po zahtjevima za hitnim popravcima i intervencijama u stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Osijeka ili danih Gradu Osijeku na upravljanje, te (po potrebi) objektima potrebnim za rad gradske uprave.
Obavljaju se poslovi planiranja i obavljanja redovnog i investicijskog održavanja stanova i stambenih zgrada i poslovnih prostora u vlasništvu Grada, te se vode i evidencije o svim troškovima vezanim uz održavanje stanova i poslovnih prostora (npr. građevinski i drugi troškovi).
Vode se poslovi gospodarenja drugim građevinama u vlasništvu Grada (npr. športske ili druge namjene) ukoliko su iste proračunom Grada Osijeka planirane u nadležnost Upravnog odjela. Poslovi gospodarenja ovim objektima uključuju: sklapanje ugovora koji se odnose na upravljanje i održavanje istih građevina, tekuće i investicijsko održavanje, hitni radovi i popravci, plaćanje režijskih troškova i drugih troškova, te druge poslove.
Planiraju se rashodi i obavlja se plaćanje i vodi se evidencija o plaćenim računima za režijske troškove (npr. struja, voda, grijanje, plin, pričuva (za poslovne prostore), komunalna naknada, odvoz smeća i sl.) i druge obaveze po sklopljenim ugovorima, koje se odnose na stanove, poslovne prostore i druge objekte koji su u nadležnosti ovog odsjeka.
Vodi se evidencija o nekretninama (registar) koje su u nadležnosti gospodarenja ovog odsjeka, te se provode mjere provjere redovite uporabe i korištenja stanova i poslovnih prostora od strane najmoprimaca i zakupnika, a eventualne nepravilnosti u korištenju prijavljuju se nadležnom Odsjeku za gospodarenje nekretninama.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za tehničku podršku


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Skip to content