Odsjek za upravljanje stanovima

Sadržaj

Odsjek za upravljanje stanovima

U Odsjeku za upravljanje stanovima obavljaju se poslovi upravljanja stanovima i drugim objektima stambene namjene u vlasništvu Grada Osijeka ili koji su povjereni Gradu Osijeku na upravljanje te vođenje evidencije o stanovima i najmoprimcima koje su u nadležnosti gospodarenja ovog odsjeka.

Pod upravljanjem stanovima podrazumijevaju se poslovi kupoprodaje i davanja stanova u najam, provođenja postupka natječaja za kupoprodaju i davanje stanova u najam, sklapanja ugovora o kupoprodaji stana te sklapanja, usklađenja, obnove, otkaza i raskida ugovora najmu stana, poslova izrade prijedloga za izdavanje brisovnih očitovanja, tabularnih isprava, etažiranja te pripreme za vođenje sudskih parničnih postupaka, tužbi za iseljenje, ovrha, te drugih imovinsko-pravnih poslova koji se odnose na stanove u vlasništvu Grada Osijeka. Obavljaju se poslovi redovnog i investicijskog održavanja stanova i stambenih zgrada u vlasništvu i suvlasništvu Grada Osijeka, imenovanja predstavnika najmoprimaca i suvlasnika, plaćanja i utvrđivanja iznosa sredstava za zajedničku pričuvu te poslovi naplate prihoda od stanova ostvarenih od najamnine i prodaje stanova.

Vodi se knjigovodstvena evidencija dugotrajne imovine, evidencija poslova obračuna i naplate prihoda te evidencija stanova, u kojima se evidentiraju: podaci o stanovima i stambenim zgradama, upraviteljima zgrada, najmodavcima i najmoprimcima, evidencija o troškovima održavanja stanova, visini i plaćanju najamnine, prodanim stanovima i otplati stanova.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za upravljanje stanovima


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Skip to content