Odsjek za geodetsko-katastarske poslove

Sadržaj

Odsjek za geodetsko-katastarske poslove

Odsjek za geodetsko-katastarske poslove – naručuje se i prati izrada geodetsko-katastarskih usluga i radova za potrebe tijela i upravnih tijela Grada.

Pripremaju se, obrađuju i dostavljaju grafički i numerički geodetsko-katastarski podaci nadležnim tijelima i upravnim tijelima Grada.

Zaprimaju se i pregledavaju geodetski elaborati svih vrsta na nekretninama u vlasništvu Grada Osijeka. Za iste se izdaju suglasnosti i pripremaju se za ovjeru predstavnika Grada Osijeka.

Obavljaju se poslovi evidencije, ažuriranja i izdavanja podataka o prometu nekretnina u sustavu e-Nekretnina, poslovi stručne i administrativne potpore Procjeniteljskom povjerenstvu te drugi poslovi u vezi s time.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za geodetsko-katastarske poslove


(kliknite na djelatnika za više informacija)
Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Skip to content