Odsjek za gospodarenje poslovnim prostorom

Sadržaj

Odsjek za gospodarenje poslovnim prostorom

U Odsjeku za gospodarenje poslovnim prostorom obavljaju se poslovi gospodarenja poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Osijeka i prostorima kojima Grad Osijek gospodari.

Pod gospodarenjem se podrazumijevaju poslovi vezani uz održavanje, davanje u zakup, adaptacije, praćenje naplate, slanje opomena i priprema dokumentacije za pokretanje ovrha za naplatu dužne zakupnine, kao i za pokretanje tužbi za iseljenje te prodaja poslovnih prostora u vlasništvu Grada Osijeka.

U Odsjeku se obavljaju stručni i administrativni poslovi na pripremi akata iz djelokruga Odsjeka, pripremaju prijedlozi općih akata koje donosi Gradsko vijeće i Gradonačelnik, a odnose se na gospodarenje poslovnim prostorima, rješavaju zamolbe i zahtjevi zakupnika poslovnih prostora kojima gospodari Grad Osijek, te zamolbe i zahtjevi tijela državne uprave i drugih pravnih subjekata.

Zakoni koji se primjenjuju:

  1. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Narodne novine br. 125/11 i 64/15)
  2. Odluka o davanju u zakup poslovnih prostora kojima gospodari i upravlja Grad Osijek (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 12/11, 3/12 i 7/14)
  3. Odluka o kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4/12)
  4. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96, 68/98, 137/99, 73 /00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za gospodarenje poslovnim prostorom

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon: