Upravni odjel za financije i nabavu

Natječaji

 1. Dopune teksta natječaja za zakup poslovnih prostora kojima gospodari Grad Osijek
 2. Poziv za dostavu ponude za izradu idejnog projekta – Izmještanje biciklističke staze na Gornjodravskoj obali u potezu od Henglove do Ribarske ulice i to na lukobran Zimske luke uključivo pješačko-biciklistički most i spoj na nastavak biciklističko-pješačke staze
 3. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Ulice kneza Trpimira u Osijeku – raskrižje s Drinskom ulicom (1. dio 2. dionice) – TROŠKOVNIK
 4. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na rekonstrukciji dijela Ulice kneza Trpimira u Osijeku – raskrižje s Drinskom ulicom (1. dio 2. dionice)
 5. Poziv za dostavu ponuda – Stručna podrška Gradu Osijeku u izradi Priručnika o postupanju i u procesu akreditacije Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU) mehanizam
 6. Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja ceste u Južnom Stadionskom naselju u Osijeku (I. faza priključak)
 7. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju (I.faza priključak) (troškovnik)
 8. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izgradnja ceste u Južnom stadionskom naselju (I.faza priključak)
 9. Natječaj za zakup poslovnih prostora
 10. Poziv za dostavu ponuda- za kratkoročni revolving kredit
 11. Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Pevec d.d. u vlasništvu Grada Osijeka
 12. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima -izgradnja biciklističke staze u Ulici Sv. L. B. Mandića (Faza I – od Ulice Vrba do Ulice Čempresa i Faza II – od Ulice čempresa do trgovačkog centra Avenue Mall)-troškovnici
 13. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima-izgradnja biciklističke staze u Vinkovačkoj ulici (od Centralnog groblja do k.o. Antunovac)-Troškovnici
 14. Natječaj za zakup poslovnih prostora
 15. Javni poziv za javno prikupljanje ponuda za kupnju dionica Pevec d.d. u vlasništvu Grada Osijeka
 16. Javni natječaj za prodaju sporednih dijelova poslovnog prostora na adresi Županijska 15 u Osijeku
 17. Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za postupak javne nabave usluga preventivne deratizacije na području Grada Osijeka
 18. Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
 19. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na izgradnji i uređenju trga uz paviljon Gradski vrt (troškovnik)
 20. Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – izvođenje radova na izgradnji i uređenju trga uz paviljon Gradski vrt

Sadržaj

Upravni odjel za financije i nabavu

U Upravnom odjelu za financije i nabavu obavljaju se poslovi izrade i izvršenja proračuna, izrade propisanih i ostalih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna, vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, poslovi u svezi prikupljanja prihoda koji pripadaju Gradu, te svi drugi poslovi vezani za financijsko poslovanje Grada.

Ovaj upravni odjel obavlja i poslove koji se odnose na provedbu nabave i ugovaranje, odnosno stjecanje robe i usluga i ustupanje radova pri čemu: priprema i izrađuje dokumentaciju za nadmetanje prema zahtjevu upravnih odjela koji definiraju predmet nabave i pripremaju troškovnike, objavljuje i provodi postupke nabave, sudjeluje u pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda, izrađuje odluke o odabiru i poništenju, izrađuje ugovore, organizira potpisivanje ugovora o stjecanju roba, obavljanju usluga i ustupanju radova, organizira čuvanje dokumentacije vezane za nabavu, prati zakonske i druge propise kojima se uređuju postupci nabave i ugovaranje te obavlja i druge poslove i zadatke iz nadležnosti odjela.