Odsjek za sport

Natječaji

 1. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2021.
 2. Obavijest o provjeri znanja i sposobnosti – administrativni tajnik 1.
 3. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijski troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka za 2021.
 4. Popis odobrenih prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijskih troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.
 5. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje režijski troškova sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.
 6. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge; iz Proračuna Grada Osijeka u 2020.
 7. Javni natječaj za povjeravanje na upravljanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 8. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi – udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.
 9. Popis odobrenih prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojim upravljaju sportski klubovi – udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.
 10. Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje uređenja, rekonstrukcije, izgradnje i opremanja sportskih građevina II. kategorije kojima upravljaju sportski klubovi-udruge, iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.
 11. Javni poziv za financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta iz Proračuna Grada Osijeka u 2018.

Dokumenti

 1. PROGRAM izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2021.
 2. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2021.
 3. Program izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020.
 4. Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020.
 5. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020.
 6. Program izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2019.
 7. Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2019.
 8. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2019.
 9. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2018.
 10. Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi-udruge temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.
 11. Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava na financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.
 12. Ugovori o gospodarenju
 13. Kategorizacija sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 15. Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 16. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 17. Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.
 18. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.
 19. Zakon o sportu-pročišćeni tekst

Sadržaj

Odsjek za sport

Odsjek obavlja stručne i druge poslove u svezi sa zadovoljavanjem lokalnih potreba stanovništva u području sporta.

Odsjek radi na odabiru i izradi Programa javnih potreba u sportu i u tom pogledu utvrđuje uvjete provedbe javnih potreba, nadzire plaćanja i realizaciju utvrđenih programa te provodi skrb za stručne kadrove.

Poslovi vezani uz osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u sportu obuhvaćaju: gospodarenje materijalnim sredstvima u djelatnosti, aktivnosti vezane uz investicije, održavanje i opremanje sportskih objekata u vlasništvu Grada te praćenje rada klubova, odnosno udruga i drugih pravnih osoba, osnovanih radi ostvarivanja javnih potreba stanovništva u području sporta.

Povrh toga, Odsjek prati i potiče međunarodnu suradnju iz područja svoje mjerodavnosti, potiče darovateljstva i pokroviteljstva (donatorstva i sponzorstva) poradi očuvanja i unaprjeđivanja standarda u sportu te koordinira i prati namjensko korištenje prostora.

 

Strategija razvoja sporta Grada Osijeka 2020. – 2030.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za sport

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefaks:

031 229 187

e-mail: darko.dumancic@osijek.hr

Veličina slova