Odsjek za sport

Dokumenti

 1. Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020.
 2. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2020.
 3. Program izmjena Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2019.
 4. Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2019.
 5. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2019.
 6. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2018.
 7. Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje izgradnje i opremanja sportskih građevina kojima upravljaju sportski klubovi-udruge temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.
 8. Odobrena sredstva temeljem javnog poziva za podnošenje prijava na financiranje jednokratnih aktivnosti udruga u području sporta temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017. iz Proračuna Grada Osijeka za 2017.
 9. Ugovori o gospodarenju
 10. Kategorizacija sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 12. Odluka o dopunama i izmjenama Odluke o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 13. Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Osijeka
 14. Program izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.
 15. Program javnih potreba u sportu na području Grada Osijeka za 2017.
 16. Zakon o sportu-pročišćeni tekst

Sadržaj

Odsjek za sport

Odsjek obavlja stručne i druge poslove u svezi sa zadovoljavanjem lokalnih potreba stanovništva u području sporta.

Odsjek radi na odabiru i izradi Programa javnih potreba u sportu i u tom pogledu utvrđuje uvjete provedbe javnih potreba, nadzire plaćanja i realizaciju utvrđenih programa te provodi skrb za stručne kadrove.

Poslovi vezani uz osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u sportu obuhvaćaju: gospodarenje materijalnim sredstvima u djelatnosti, aktivnosti vezane uz investicije, održavanje i opremanje sportskih objekata u vlasništvu Grada te praćenje rada klubova, odnosno udruga i drugih pravnih osoba, osnovanih radi ostvarivanja javnih potreba stanovništva u području sporta.

Povrh toga, Odsjek prati i potiče međunarodnu suradnju iz područja svoje mjerodavnosti, potiče darovateljstva i pokroviteljstva (donatorstva i sponzorstva) poradi očuvanja i unaprjeđivanja standarda u sportu te koordinira i prati namjensko korištenje prostora.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za sport

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefaks:

031 229 187

e-mail: darko.dumancic@osijek.hr

Veličina slova