Odsjek za sport

Sadržaj

Odsjek za sport

Odsjek obavlja stručne i druge poslove u svezi sa zadovoljavanjem lokalnih potreba stanovništva u području sporta.

Odsjek radi na odabiru i izradi Programa javnih potreba u sportu i u tom pogledu utvrđuje uvjete provedbe javnih potreba, nadzire plaćanja i realizaciju utvrđenih programa te provodi skrb za stručne kadrove.

Poslovi vezani uz osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u sportu obuhvaćaju: gospodarenje materijalnim sredstvima u djelatnosti, aktivnosti vezane uz investicije, održavanje i opremanje sportskih objekata u vlasništvu Grada te praćenje rada klubova, odnosno udruga i drugih pravnih osoba, osnovanih radi ostvarivanja javnih potreba stanovništva u području sporta.

Povrh toga, Odsjek prati i potiče međunarodnu suradnju iz područja svoje mjerodavnosti, potiče darovateljstva i pokroviteljstva (donatorstva i sponzorstva) poradi očuvanja i unaprjeđivanja standarda u sportu te koordinira i prati namjensko korištenje prostora.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za sport

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefaks:

031 229 187

e-mail: darko.dumancic@osijek.hr

Veličina slova