Odsjek za kulturu

Sadržaj

Odsjek za kulturu

Odsjek obavlja stručne i druge poslove u svezi sa zadovoljavanjem lokalnih potreba stanovništva u području kulture.

Odsjek radi na odabiru i izradi Programa javnih potreba u kulturi i u tom pogledu utvrđuje uvjete provedbe javnih potreba, nadzire plaćanja i realizaciju utvrđenih programa te provodi skrb za stručne kadrove.

Poslovi vezani uz osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u kulturi obuhvaćaju: gospodarenje materijalnim sredstvima u djelatnosti, aktivnosti vezane uz investicije, održavanje i opremanje objekata kulture u vlasništvu Grada te praćenje rada ustanova i drugih pravnih osoba, osnovanih radi ostvarivanja javnih potreba stanovništva u području kulture.

Povrh toga, Odsjek prati i potiče međunarodnu suradnju iz područja svoje mjerodavnosti, provodi različite aktivnosti u postupku privatizacije djelatnosti u kulturi, skrbi se za zaštitu kulturne baštine, potiče darovateljstva i pokroviteljstva (donatorstva i sponzorstva) poradi očuvanja i unaprjeđivanja standarda u kulturi te koordinira i prati namjensko korištenje prostora.

Informacije odjela

Naziv:

Odsjek za kulturu

Sjedište:

F. Kuhača 9
31000 Osijek

Kontakt:

Telefon:

Veličina slova